TEmotion

Temotion - fasader för framtiden: en blandning av teknik och känsla där hållbarhet och användarkomfort har stor betydelse. Dagens byggnader måste uppfylla de krav som användarna ställer och garantera en hög grad av välbefinnande.
Detta kan uppnås, t.ex. genom design, färgval, olika typer av belysning eller luftkvalitet. Om användarna mår bra i byggnaden, har detta även en positiv inverkan på arbetsmiljön, med andra ord - välbefinnande främjar produktivitet.   TEmotion
Hydro Building Systems har utvecklat ett självförsörjande fasadsystem som integrerar alla delar av teknik i fasaden. Kontroll av byggnadens ledningssystem kan göras via en central eller av användaren för det specifika kontorsrummet. Att som tillägg integrera solceller i vissa av byggnadens delar genererar energi och förse byggnaden med elektrisk ström. Dessutom kontrollerar fasaden själv och rapporter eventuellt underhåll till ledningscentralen.

Ventilation
Ett decentraliserat ventilationssystem transporterar inkommande och utgående luft till och från kontoret. Individuell ventilation, genom att öppna fönster i fasaden, är alltid möjligt.

Uppvärmning och kylning
Ett decentraliserat uppvärmnings- och kylningssystem garanterar bästa prestanda. De elektroniska komponenterna som används samspelar optimalt med varandra.

Belysning
Ett intelligent styrsystem ger optimalt utnyttjande av dagsljus. Ytterligare lysdioder på innerprofilerna av fasaden ge en atmosfärisk belysning för ökad användarkomfort.

En speciell egenskap hos TEmotion är funktionen ”dagsljusintag” en styrinrättning vilket är en kombination av direkt och indirekt belysning genom integrering av lampor i fasaden. Genom smarta arrangemang och kontroll av fasadens ljusinsläpp kan rum djupt inne i byggnaden vara väl upplysta utan ytterligare ljuskällor.

Solskydd
Vi använder på transparanta fasader ett koncept som är integrerade i fasadens profiler.

Energiförsörjning
Solceller integreras i sollameller för att generera elektrisk ström och kunna bidra till byggnadens energiförsörjning.

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.