Att bygga med visioner

Med en livslängd för en byggnad på 50-100 år, kommer det vi bygger idag att påverka kommande generationer.

Med tanke på detta bör alla projekt ses utifrån tre huvudfrågor:

  • Hur ska hållbara fasader av aluminium och glas utformas?
  • Vilka faktorer påverkar energisparande och användarkomfort?
  • Vilka krav kan ställas på de produkter och de företag som deltar i projektet?

"Våra visioner" är inriktade på konkreta och ekonomiska lösningar som ständigt tar hänsyn till alla de faser en byggnad går igenom - från planering och byggande till rivning.

Den som idag väljer WICONA-produkter kommer inte bara att kunna dra nytta av tekniskt mogna och moderna lösningar utan också av en framtidsinriktad ansvarstagande produktutveckling med hänsyn till morgondagens generationer.

Byggsystemet WICONA är producerade på ett miljöriktigt sätt, dvs med sparsam materialåtgång, fokus på långvarig användning och återvinningsbara. Systemets komplexa komponenter har optimerats för att uppnå varaktiga produkter och möjliggöra långtgående användning av dagsljus och naturlig ventilation.

Konstruktionerna har en lång livslängd men kan även lätt demonteras. Tillsatser och kompositmaterial reduceras till ett minimum för att underlätta vidare användning eller återanvändning.

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.