Semesterinformation
Semesterinformation

WICSTYLE 65ED Utgår
WICSTYLE 65ED Utgår

Produktlansering
Produktlansering

P-märkning
P-märkning

Ny kund- Glasfasader Norr
Ny kund- Glasfasader Norr

Semesterinformation

Juni och sommarmånaderna är här, vi njuter av ljusa och långa kvällar. Semestern närmar sig och det är dags att planera lite extra in för den både privat och i jobbet. Nedan information om våra öppet tider och när våra leveranser sker.

Vi kommer att stänga vår orderavdelning helt under vecka 29, 30 & 31.
Under vecka 28 har vi begränsad bemanning.

• Senaste beställningsdag för att erhålla orderbekräftelse innan vi tar semester är onsdag 14 juli.
• Sista lastbil från oss innan vi tar sommarledigt blir fredag 9 Juli.
• Första lastbil från oss efter sommaruppehållet blir fredag 6 Augusti.


Tänk på att det fortsatt råder stor global osäkerhet kring led- och leveranstider, och det är svårt att hålla normala ledtider på alla våra artiklar, Se gärna över kommande månaders behov och lägg order i så god tid som möjligt för att öka chanserna av leverans till den tid ni önskar.

WICSTYLE 65ED Utgår

Vi vill informera om att vår produktserie WICSTYLE 65ED kommer att utgå i slutet av denna månad, men en del artiklar finns kvar. Ersätts delvis av 65evo, med möjlighet för teleskopdörrar men däremot inga tester eller specificerat med automatik.

Produktlansering

Inom kort kommer en efterlängtad produktlansering, som innehåller bland annat en ny skjutdörr WICSLIDE 150PS, WICLINE 70SG fasadintegrerat fönster, WICSTYLE 75RD förstärk dörr för tuffare miljöer, WICTEC 50FP uppgraderad brandfasad, WICTEC 60NG vår nya 60 mm curtain wall fasad och WICTEC EL evo standardiserad elementfasad, samt utökat sortiment överlag i olika programserier. Vi återkommer med separat inbjudan för marknadslansering.

P-märkning, typgodkännande och CE-märkning

P-märkningen får inte längre användas/kombineras för produkter som är CE-märkningspliktiga (t.ex. ytterdörrar och exteriöra fönster). Detta är definitivt from 30/6 2021.

P-märkning med möjlighet att märka med P-märkningsetikett kommer i framtiden bara omfatta icke CE-märkningspliktiga produkter. För produkter som ska CE-märkas får ingen P-märkningsskylt sitta på produkten, endast en märkning om ”P-märkt produktion” på omslag, skyddsfolie, emballage eller montageinstruktion. Ej heller ”P-märkt montage” får anbringas på en CE-märkningspliktig produkt.

För brand gäller det: interiöra väggpartier, interiöra dörrar/dörrpartier, exteriöra väggpartier. P-märkning och TG följer varandra gällande innehållet för egenskapen brand. Därmed behöver endast ett av alternativen innehas för komplett godkännande att tillverka våra icke CE-märkningspliktiga brandprodukter mot svenska/norska marknaden.

P-märkningsbara produkter för Wicona är följande:

Dörrar: WICSTYLE 65N E 30, interiör WICSTYLE 77FP EI 30 (Sa och S200), interiör WICSTYLE 77FP EI 60 (Sa och S200)

Fasta interiöra väggpartier: WICTEC 50 FP E30/EI 30/EI 60, fast WICSTYLE 77FP EI 30

Fasta exteriöra väggpartier: utfackningsvägg WICTEC 50 FP E30/EI 30/EI 60, fast WICSTYLE 77FP EI 30

Branddörrar/dörrpartier som tillverkas för exteriört bruk ska CE-märkas.

Viktigt att skilja på är exteriört dörrparti och exteriört väggparti med dörr. Dörr med över och sidoljus ingår i begreppet ”screen” enligt EN 14351-1 och är CE-märkningspliktigt, här gäller storlekar/anvisningar enligt respektive klassifikationsunderlag från Wicona.

När det däremot gäller fasta väggpartier där det installeras en (eller flera dörrar) av utbytbar karaktär, t.ex. med löst anslag kan en CE-märkt dörr installeras i ett P-märkt glasat väggparti. Eller i utfackningsväggar WICTEC 50 där dörren monteras som en fyllning (kläms fast) och anses då inte som ”integrerad”. Enligt detta finns då möjlighet att bygga brandklassade exteriöra väggpartier med branddörrar.

Curtain Wall ska CE-märkas, gäller alla fasader som hänger på bjälklagets framkant. Står fasaden på bjälklagets kant så anses den som typ utfackningsvägg och behöver då inte CE-märkas utan här gäller P-märkning (alternativt TG). Här kommer finnas möjlighet att bygga utfackningsvägg i flera våningar (sektionerad med enskild märkning per plan) om en del av väggpartiet står på bjälklaget och dessa sedan kan, till synes, bindas samman genom en brandinklädnad av bjälklagets framkant, dessa utfackningsväggar kan då P-märkas (alternativt TG).

Vi erbjuder följande produkter med Typgodkännande som ett alternativ till P-märkning från 1 juli 2021.
BOT (Beslut Om Tillverkningskontroll) måste inskaffas från RISE för att utnyttja våra TG.

• WICSTYLE 77FP
• WICSTYLE 65N
• WICTEC 50FP

Ny kund- Glasfasader Norr

Vi hälsar Glasfasader Norr med Mikael Moritz i spetsen välkomna som ny kund i Wicona familjen. Glasfasader Norr har sitt säte i Skellefteå och tar över efter A-Glas.

KONTAKTA OSS

Har du frågor om våra produkter eller behöver rådgivning till ditt nästa byggprojekt? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt