P-märkning/CE-märkning

WICONAs fokus på kvalitet och miljömedvetenhet är dokumenterade i ISO 9001 och ISO 14001 certifikat.

P-märkning/CE-märkning

Stränga kvalitetskontroller genomförs i hela vårt leverantörs- och produktionssystem, bland annat av:

  • God arbetsmiljö
  • Låga utsläpp
  • Optimal energieffektivitet

 

Detta säkerställer att WICONA’s produkter har minsta möjliga negativa effekt på miljö och människor.

WICONAs fokus på kvalitet och miljömedvetenhet är dokumenterade i ISO 9001 och ISO 14001 certifikat.

 

P-mäkning/CE-märkning

WICONA byggsystem är certifierade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP SITAC. Enligt Godkännandebevis 0055/06 är våra fönster, dörrar, väggar, fasader och tak certifierade enligt P-märkningsreglerna SPCR 005 samt uppfyller Boverkets Byggregler (BBR) och Konstruktionsregler (BKR). Denna P-märkning gäller byggsystem med stomme av aluminiumprofiler tillsammans med olika typer av fyllningar.
Att våra produkter är P-märkta ger användaren en kvalitetsgaranti då produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav samt även i de flesta fall högre tilläggskrav som efterfrågas på marknaden.

Att en produkt är P-märkt innebär att den är typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP samt att installation/montage kontrolleras. Som tillägg till P-märkningen är våra produkter även CE-märkta. Mer information om P-märkning finns på SP:s hemsida.

 

Ladda ner Certifikat här.

KONTAKTA OSS

Vill du ha professionella råd? Har du ett förslag du vill dela med oss? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt