EPD

Transparent information about the life-cycle environmental impacts

An Environmental Product Declaration (EPD) is an independently third party-verified document that communicates precise, transparent and comparable information about the life-cycle environmental impacts of a product.

Transparent information om miljöpåverkan

EPD står för Environmental Product Declaration eller miljövarudeklaration. Här redovisas miljöpåverkan från en produkt över hela dess livscykel. En EPD är dock inte bara begränsad till produkter, till exempel ett fönster, utan kan också appliceras på material (t ex aluminiumgöt), monteringsdelar av produkter eller till och med för tjänster (som underhåll). Sammanfattningsvis är en EPD ett vetenskapligt, och öppet dokument som används inom många olika delar, exempelvis:

• Offentlig upphandling.
• Gröna byggnadsklassificeringar (dvs. BREEAM, LEED, DGNB).
• Kundförfrågningar om miljödata för de produkter eller komponenter som levereras till dem.
• Av specialister för att inkludera produkterna i deras ytterligare LCA-beräkningar (produkter, byggnader, ...)
• Av företagen själva för att förbättra miljöpåverkan på sina produkter.

KONTAKTA OSS

Vill du ha professionella råd? Har du ett förslag du vill dela med oss? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt