Cradle to Cradle (C2C)

Cradle to Cradle certifikat för WICONA systemlösningar

Cradle to cradle är en certifiering med fokus på produkten istället för ett helt byggprojekt. Produktcertifieringen förändrar sättet att se på hur en produkt designas, vad den består av och vad som händer med den när den förbrukats. Det är ett ledande system för produktutvecklare och tillverkare, och främjar produkter som omdefinierar kvalitet, estetik och innovation. Produkter bedöms inte bara för sin estetik eller funktionalitet, utan också för dess effekt på miljön, på människors hälsa och för dess återanvänding i en cirkulär ekonomi.

Uppnå en av fem nivåer

För att uppnå en av de fem certifieringsnivåerna (från Basic upp till Platinum) måste en produkt uppfylla minimikraven för relevant nivå i alla fem kategorier. Dessa kategorier är: materiell hälsa, återanvändning av material, förnybar energi, koldioxidhantering, vattenförvaltning samt social och biologisk mångfald.

C2C-certifikatet kompletterar och erbjuder också ett alternativ till de välkända projektcertifikaten (DGNB, LEED, BREEAM, etc.)

För vidare information: www.c2ccertified.org

WICONA systemlösningar prisade

Hållbarhet har alltid spelat en nyckelroll hos WICONA. I början av 2017 tilldelades WICONA-systemlösningar Bronze Cradle to Cradle (C2C). Sedan dess har WICONA kontinuerligt arbetat för att ytterligare förbättra produktionsstandarderna för att uppnå nästa nivå, vilket vi nu också gjort.

WICONA system - Silver nivå

Produkter

• Fönster: WICLINE 65 evo, WICLINE 75 evo, WICLINE 75 evo ventilation flap, WICLINE 75 MAX, WICLINE 75 TOP, WICLINE 115 AFS
• Dörrar: WICSTYLE 65 evo, WICSTYLE 75 evo, WICSLIDE 75FD
• Fasader: WICTEC 50, WICTEC 50HI, WICTEC 60, WICTEC 50EL, WICTEC EL evo

WICONA system - Brons nivå

Products

• Fönster: WICLINE 70SG, WICLINE 90SG
• Dörrar: WICSTYLE 77FP
• Fasader: WICTEC 50SG

KONTAKTA OSS

Vill du ha professionella råd? Har du ett förslag du vill dela med oss? Ta kontakt med oss genom att klicka på länken nedan.

Kontakt