WICLINE 75 TOP

Fönstersystemet med ett slimmat profildjup på 75 mm och energiprestanda i passivhusnivå.

Högsta energiprestanda präglar utvecklingen av WICONAs nya fönsterserier. WICLINE 75 TOP, med det nyutvecklade och innovativa isolersteget ETC Intelligence®, uppnår högsta prestanda för värmeisolering, i nivå med passivhusstandard.

Hög kvalitet, tidsbesparande och effektiv produktion samt ett slimmat profildjup kombineras elegant med högsta prestanda för värmeisolering i nya fönstersystemet WICLINE 75 TOP. 

T = Termiskt högisolerande
O = Optimal prestanda och produktion
P = Passivhusstandard

Det nya isolersteget ETC Intelligence® når Uf- värde för den glasade båg-/karmkombinationen ned till 1.0 W/m²K utan tilläggsisolering, tack vare en innovativ kombination av material och design.

ETC Intelligence® innebär:
▪ Low Emission - innovativ teknologi som effektivt reflekterar värmen
▪ Low Transmission - effektiv värmeisolering som minimerar värmeförlusten
▪ Low Convection - optimal värmestegsgeometri i isolersteget

Systemets egenskaper:
▪ Uw-värde i passivhusnivå
▪ Förbättrat Uf-värde ned till 0.3 W/m²K för synlig båg-/karmkombination
▪ Förbättrat Uf-värde ned till 0.6 W/m²K för dold båg-/karmkombination
▪ Dold båge för glasade partier upp till 50 mm
▪ 44 mm och 48 mm fasadkarm möjligt

Värmeisolering:
▪ Uf = 0.79 till 1.3 W/(m²K)
▪ Uw-värde under 0.80 W/(m²K)


WICSTAR DPS beslag:
▪ Högkvalitativa, dolda beslagskomponenter med Direkt Positionerings System (DPS). Bågvikt för dolda gångjärn upp till 160 kg, för synliga gångjärn upp till 200 kg.

Systemkombinationer:
▪ WICLINE 75 TOP är fullt kompatibel med WICLINE 75 fönstersystem, WICSTYLE 75 dörrar och WICTEC fasadsystem med tilläggskarm.

Systemtestresultat:

Lufttäthet: Klass 4
Vattentäthet: E900
Motstånd mot vindlast: C5 / B5
Ljudisolering: Rw (C;Ctr) = 47 (-1;-4) dB
Slaghållfasthet: Klass 1
Manövreringskrafter: Klass 4
Mekanisk livslängd: Klass 3 (20,000 cykler)
Korrosionsmotstånd för beslag: Klass 5
Inbrottsskydd: RC1N, RC2N, RC2, RC3
Skottskydd: FB4 S, FB4 NS (beroende på profilkombination)
Kvalitetssäkring: Certifierad enligt SS EN ISO 9001:2008
   
EXTERNAL LINKS

Broschyr WICLINE 75 TOP

Produktdatablad – synlig båge

Produktdatablad – dold båge

CAD - Drawing

Vi använder cookies för att din upplevelse av vår webbplats ska bli så bra som möjligt.
Om du fortsätter använda vår webbplats så ger du ditt medgivande till att cookies från wicona.se används. Läs mer om cookies