Fasadintegrerade fönster - Ventilation

Synergi när den är som bäst

Lika flexibelt och variationsrikt som WICTEC fasadsystem är, lika lätt låter sig de öppningsbara fönsterna ur serien WICLINE individuellt anpassas och integreras i glasfasader och glastak. Val av värmeisoleringsgrad, slankt utseende med minimerad profilgeometri och speciella fasadkarmar kan göras. Ett mycket omfångsrikt program av öppningstyper erbjuds ur fönsterserien WICLINE. Du finner den perfekta lösningen för alla krav oberoende av prestanda eller utformning.

Vid sidan av en utseendemässigt harmonisk integration i en förutbestämd fasadstruktur, utmärker sig WICONA fasadfönster genom sin höga funktionalitet. Det finns flera öppningsmöjligheter för in- och utåtgående, där hantering och styrning kan utföras manuellt eller via motor. Ett flertal systemvarianter gör det möjligt att flexibelt anpassa fönstret och tillpassa det efter bestämda isoleringskriterier.

Vi använder cookies för att din upplevelse av vår webbplats ska bli så bra som möjligt.
Om du fortsätter använda vår webbplats så ger du ditt medgivande till att cookies från wicona.se används. Läs mer om cookies