Klass EI90

WICSTYLE 90FP levereras som en färdig produkt och erbjuder en väldigt hög motståndskraft mot brand, upp till 90 min, både som enkel- och dubbeldörr. Lösningen finns också tillgänglig i kombination med ett fast glasparti. Dörren är främst designad för invändigt bruk och kan öppnas både inåt och utåt. I enskilda fall kan den även bli aktuell för montering i en yttervägg.

Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:
• WICSTYLE 90FP är anpassad för den tyska marknaden, för andra länder måste hänsyn tas till nationella regler
• Förmonterad branddörr, dörrar kommer redo att monteras inklusive glas
• Utförande i brandskyddsklass T90/F90
• För interiört montage, inåt- och utåtgående samt fasta partier
• Fast partier, över- och sidoljus är möjligt i många varianter
• Smala profiler ger ett smäckert utseende
• Släta dörrblad med ett profi ldjup på 100 mm
• Fritt val av ytbehandling
• Alternativa utförande är möjliga med ett stort urval av beslag


Vi använder cookies för att din upplevelse av vår webbplats ska bli så bra som möjligt.
Om du fortsätter använda vår webbplats så ger du ditt medgivande till att cookies från wicona.se används. Läs mer om cookies