Brandskydd fasader

WICTEC 50FP    WICTEC 60FP

WICTEC 50FP och WICTEC 60FP för brandskyddsfasad i klasserna E30 och EI30. Det spelar ingen roll om det är ett trapphus, tillbyggnader, atrium eller glastak- med WICTEC FP kan alla typer av byggnader förses med nödvändigt skydd. FP- designen är baserad på WICTEC 50 och WICTEC 60 standardfasad, vilket betyder att de med enkelhet kan integreras i standardlösningar och ändå får ett homogent men även funktionellt resultat.

Teknisk beskrivning:

Systemets bredd: 50 mm / 60 mm
Grundsystem: WICTEC 50 / WICTEC 60
Brandskyddsklasser: E30 / EI30
Övrig teknisk beskrivning: Se P-märkning

Systemets uppbyggnad:
• För inglasning av curtain wall (infästning i överkant) eller utfackningsväggar (infäst mellan bjälklag) (brandskydd upp till 0° lutning)
• Smala siktlinjer, 50 mm och 60 mm
• Kompatibla och fullt integrerbara med WICTEC 50 respektive WICTEC 60 standardsystem
• Fyllningar av glas eller panel (tät fyllning)
• Utökad frihet genom möjlighet med stora format på fyllningarna
• Lämplig för både interiört och exteriört montage
• För brandspridningsskydd kan man lämpligen använda WICONAs brandbröstningspanel W90
• Kan också med fördel kombineras med WICSTYLE 77FP, brandskyddsdörrar och WICLINE 75FP, brandskyddsfönster
• P-märkning för glastak under bearbetning

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS-EN 13830
Lufttäthet (enligt SS-EN 12152): AE
Vattentäthet (enligt SS-EN 12154): RE 1200
Motstånd mot vindlast (enligt SS-EN 13116): 2000 / –3200, 3000 / –4800 Pa (Säkerhet)
Inbrottsskydd (enligt SS-EN 1627): WK1
Svenskt godkännande: Inglasning för en curtain wall fasad (infästning i överkant) och utfackningsväggar (infäst mellan bjälklag) till klass E30 och EI30.
Kvalitetssäkring: Certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008
 

 

Vi använder cookies för att din upplevelse av vår webbplats ska bli så bra som möjligt.
Om du fortsätter använda vår webbplats så ger du ditt medgivande till att cookies från wicona.se används. Läs mer om cookies