Ny pressrelease: Arkitektoniskt spektakulära Orona Ideo - med WICONA fasadlösning

WICONA har utvecklat och levererat en specialanpassad fasadlösning till den arkitektoniskt spektakulära, energieffektiva och cylinderformade byggnaden Orona Ideo, byggnaden som blivit både LEED Gold- och BREEAM Excellent- certifierad.

Huvudkontoret för Orona Ideo, ledande hissleverantör i Spanien, är placerat i Hernani (Gipuzkoa, Baskien) och består av fyra separata byggnader: Gallery, A3 Research, Fundazioa och Zero. Den sistnämnda byggnaden är den mest spektakulära, och där huserar företagets centrala serviceavdelningar samt delar av utvecklingsavdelningen. Byggnadens fasad består av WICONA fasadsystem. Konstruktionen utgörs av över 2 000 triangulära 'pixlar', som utseendemässigt varierar mellan täckta, delvis transparenta och helt transparenta beroende på position, exponering av solstrålning eller användandet interiört. Byggnaden utgörs av en 16 meter hög cylinder, 90 meter i diameter och med 15º lutning åt söder, en utformning som symboliserar Oronas logotyp. Designen med sluttande tak är också optimal ur ett bioklimatiskt perspektiv, då taket blir en gigantisk solpanel helt integrerad i designen.

Byggnaden Zero har en total golvyta på 11,500 m2, spänner över sex våningar ovanför bottenplan och har en blandad struktur av betong och stål. Interiören består till största del av material som aluminium och glas med träelement som komplement. Men anledning av byggnadens spektakulära design var det inte möjligt att producera en geometrisk golv- till- tak- konstruktion, och den slutliga lösningen blev en glasfasad som täcker hela byggnaden, skapad utifrån högsta krav och specifikationer. För att kunna skapa denna lösning användes WICONAs WICTEC 50SG fasadsystem .

Svårigheten vid design och konstruktion av fasaden låg i det faktum att byggnadens bottenplan är format som en polygon medan väggar och tak bildar en triangel. Det togs därför beslut om en specialanpassning av WICONAs fasadsystem WICTEC 50SG. Genom att byta den traditionella, rektangulära designen mot en trapetsformad karm med 15º vinkel interiört och exteriört, kunde fasadens funktion säkerställas trots strukturens tekniska komplexitet.

Läs mer om det spännande och spektakulära projektet Orona Ideo i vårt pressrum.

Galleri

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.