En ny generation konstruktionsmjukvara: WICTOP 8.0

WICONA lanserar nu  WICTOP 8.0, första steget mot en ny generation konstruktionsmjukvara. Med flertalet nya funktioner, en helt ny och förenklad design och ett förbättrat användargränssnitt skapas nästintill obegränsade möjligheter för spännande och skräddarsydda fasadkonstruktioner.

WICTOP är WICONAs  mjukvaruprogram för systemkonstruktioner, och erbjuder allt ifrån planering och kalkyler till orderläggning och produktion. Alla viktiga aspekter kombineras, från tredimensionella konstruktioner av projekt till tekniska ritningar. WICTOP erbjuder också information för produkternas kvalitetsdokument: U-värdesrapporter (validerat av ift Rosenheim) och EPD-rapport (produktvarudeklaration med livscykelanalys) redovisat för varje konstruktion och produktlittra.

WICTOP 8.0 är första steget i utvecklingsprocessen för WICTOP. Användarvänligheten har förbättrats genom nytt användargränssnitt och genom en ökad kompabilitet gentemot andra system. Versionen erbjuder också goda möjligheter att själv anpassa utskrifter och mallar. Programmet är sammankopplat med olika miljörapporter såsom EPD, vilket är ett ökande krav på marknaden. Genom att gå över till en gemensam, global plattform ökar processäkerheten, samtidigt som lokala anpassningar fortfarande låter sig göras.

Fördelar med nya WICTOP 8.0:

  • Nytt licensieringssystem Med nya WICTOP 8.0 säkerställs driften av programmet, då det inte längre påverkas av externa uppdateringar och förändringar. Det nya licensieringssystemet innebär också att WICTOP-licensen enkelt kan flyttas mellan olika enheter.  
  • Automatiska uppdateringar av databasen I WICTOP 8.0 görs programuppdateringar per automatik, vilket gör att användaren alltid har den senaste versionen aktiv utan att själva behöva ladda in uppdateringar. Även nya prislistor integreras per automatik i nya WICTOP 8.0.

  • Ny layout WICTOP 8.0 erbjuder en helt ny, förenklad layout. Utöver att menyerna är mer användarvänliga, är programmet snabbare att manövrera i. Även sökfunktionen är  förbättrad, och söker nu i hela databasen.

  • Verktyg för egendesignad summeringslista I summeringslistan kan användare nu filtrera och sortera på samma sätt som i en Excel-fil. Listan exporteras också enkelt till Excel-format. Användaren kan söka i summeringslistan genom en ny sökfunktion, och kan enkelt designa sin egen summeringslista.

  • Nytt textverktyg I WICTOP 8.0 ges nu åtkomst till alla variabler för att hämta värden. Användaren kan även skapa egendesignade mallar direkt i textverktyget.

  • IFC-export Export till IFC-format (BIM-modeller) görs direkt i programmet. WICTOP 8.0 erbjuder också metadata management, vilket innebär att egenskaper såsom U-värde, ljudvärde och produktnamn följer med konstruktionen till BIM-modellen.
Galleri

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.