En ny dimension BIM-baserad planering

Nu breddar vi utbudet av BIM-objekt och vidareutvecklar planeringsverktyget WIC3D - nu även som BIM-konfigurator.

Med målet att förenkla byggprocessen breddar WICONA sitt 3D- och BIM*- erbjudande väsentligt: På www.bimobject.com finns nu alla WICONAs 3D-objekt i REVIT- och/eller ARCHICAD- format. Dessutom utvidgar WICONA även planeringsmjukvaran WIC3D och erbjuder nu arkitekter, planerare och metallproducenter möjligheten att använda mjukvaran även som BIM-konfigurator.

Byggindustrin förändras i snabb takt och ställer allt högre krav på samtliga inblandade parter. Samtidigt blir BIM en allt vanligare teknik för att skapa digitala konstruktioner och virtuella modeller. I många länder är BIM redan obligatorisk vid planering av offentliga byggnader, och framöver kommer BIM med största sannolikhet få en allt större spridning globalt. Tack vare BIM kan alla projektdeltagare arbeta tillsammans i ett projekt, och kontinuerligt få tillgång till samma produktinformation. All projektdata kan kombineras till en digital modell, vilket eliminerar nackdelen med flera parallella, individuella modeller. BIM-objekten är utformade som 3D-modeller, med fysiska och funktionella egenskaper (såsom färg, material, dimensioner etc.) för de olika produkterna. Genom att erbjuda produkter som 3D-objekt stöttar WICONA arkitekter, planerare och metallproducenter i deras arbete. Det omfattande biblioteket av 3D-/BIM-objekt från WICONA kan laddas ned i flera olika filformat via www.bimobject.com.

Den BIM-baserade planeringen kan även optimeras genom användning av WICONAs mjukvara WIC3D. WIC3D är en innovativ och användarvänlig planeringsmjukvara, som gör det möjligt att väsentligt reducera tidsåtgången för användaren vid skapandet av 3D-ritningar och arkitektoniska 3D- konstruktioner. Användaren kan genom WIC3D skapa ett första koncept på ett snabbt och enkelt sätt, även vid komplexa konstruktioner.

Vid skapandet av en WICONA WICTEC- fasad finns det även möjlighet att i programmet integrera alla WICONAs system, såsom WICSOLAIRE solskyddsystem, WICLINE fönstersystem och WICSTYLE dörrsystem. Fasader ur WICONAs produktsortiment visas visuellt i WIC3D, så att användaren på ett smidigt sätt ser det färdiga projektet från olika perspektiv. Således kan proportioner, design och olika val och alternativ utvärderas och justeras.

Ytterligare en väsentlig fördel: WIC3D erbjuder gränssnitt för de vanligaste CAD-systemen, vilket gör det möjligt för användaren att importera och exportera 3D-ritningar. WICONA-fasader som konstruerats i WIC3D kan nu också exporteras till 3D-BIM- objekt i IFC- format. IFC- formatet kan sedan importeras i mjukvaran REVIT eller ARCHICAD.

WIC3D är det optimala verktyget vid framställning av 3D-/BIM- objekt – och erbjuder nu även direkt IFC- export.

Är du i behov av BIM- modeller? På www.bimobject.com finns WICONAs produkter tillgängliga som 3D-/BIM- objekt. Det omfattande biblioteket innehåller flera olika filformat för nedladdning:

Fasader:
WICTEC 50 i REVIT
WICTEC 50SG i REVIT

Fönster:
WICLINE 65 i REVIT
WICLINE 75 i REVIT
WICLINE 75 TOP i REVIT och ARCHICAD
WICLINE 90SG i REVIT
WICLINE 95 i REVIT och ARCHICAD

Dörrar:
WICSTYLE 65 i REVIT och ARCHICAD
WICSTYLE 75 i REVIT
WICSTYLE 77FP i REVIT och ARCHICAD

Skjutdörrar:
WICSLIDE 65 i REVIT och ARCHICAD
WICSLIDE 160 i REVIT och ARCHICAD

* BIM= Building Information Modelling

Galleri

Länk till WICONAs produkter i BIM-object

Länk till WICONAs produkter i BIM Store

Velodrom Glasgow (Storbritannien): Optimerad process med BIM

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.