WICTOP Genius – genialt helt enkelt

Namnet säger allt: WICTOP Genius. Den nya mjukvaran för systemkonstruktioner är en ”genialisk” mjukvara för enklare, snabbare och mer tillförlitlig planering, konstruktion och beräkning av fasad-, fönster- och dörrkonstruktioner tillverkade i aluminium.

WICTOP har av användare ansetts som en etablerad aktör på marknaden för professionella programvaror med maximal praktisk inriktning. Dess lösnings-orienterande koncept har helt följts i utvecklingen av uppgraderingen till WICTOP Genius – alla innovationer i programmet bygger direkt på förslag och önskemål från systemets användare.

Programmet erbjuder alla väsentliga komponenter från beräkning, stycklistor, PMC/kapoptimering, tvärsnitt, beställning och tillverkningsritningar. Dessutom gör WICTOP Genius alla tillhörande processer i objektredigeringen 2 och 3-dimensionellt för att vara exakt och kunna kontrolleras och genomföras.

Ett viktigt inslag i WICTOP Genius är dess enklare och snabbare hantering. ”Trädnavigering”, numera standard i PC-program för datasortering och arkivering, kompletterar den aktuella displaylistan och är ett viktigt inslag för en förbättrad överblick. En ny funktion är att projekten nu kan delas upp i flera delar (byggnadsdelar). WICTOP Genius håller en ”dialog” med användaren och presenterar förslag till vägledning vilket gör det möjligt för användarna att nå sina mål snabbare än med nuvarande versioner av programmet. Hela den tvådimensionella delen av WICTOP Genius är lättare att hantera, vilket tidsoptimerar färdigställandet och handläggningstiden för projekthanteringen.

Inställningar kan utföras enklare. Konstruktioner som består av en enda ruta kan nu ändras och redigeras snabbare och ändringar som görs under inmatning av data är enklare att implementera.

WICTOP Genius

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.