WICONA vs Sunda Hus

Energieffektiv klimatvägg består av ett lågt U-värde men även hög lufttäthet. Ett faktum som mer och mer börjar uppmärksammas och inte minst i dörrar. Nu står Hjälpmedelcentralen på sjukhuset Ryhov i Jönköping färdig. Byggnadens fasader samt dörrar och fönster är signerade WICONA och uppfyller bästa värden för klimatväggens funktion. Entreprenaden har utförts av fasadentreprenören Essba.

WICONAs partier har monterats och nu står Hjälpmedelcentralen vid Ryhovs sjukhus färdig. Detta bygge var speciellt så tillvida att landstinget hade ovanligt höga krav på byggnaden. Utöver krav på Sunda Hus-certifiering var det även höga krav på lufttäthet och energieffektivitet. Täthetsprovningar av klimatskal utfördes enligt SS-EN 13 829, både under byggtiden samt efter färdigställt bygge. Systemen från WICONA som uppfyllde de höga kraven och som används är WICTEC 50, WICSTYLE 65 samt WICLINE 65 (både fasta och öppningsbara element).

I tillägg till de utvändiga partierna ställdes också höga krav på invändiga partier i form av brandskydd tillsammans med extra stora utrymningskrav. Detta tillgodosågs genom brandskyddssystemet WICSTYLE 77FP.

Byggherre: Landstingsfastigheter
Arkitekt: Norconsult
Byggentreprenör: Blue wall
Fasadentreprenör: Essba AB
Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.