Vækerø - för de nybyggare som tänker på energi

Med en skyddad park som granne, är Hydros senaste tillbygge på Vækerø planerat och byggt för att vara ett högeffektiv kontor. Den nya kontorsfastigheten (Hus E) är enligt norska förhållanden en byggnad med många framåtblickande energilösningar - det är ett stort skyltfönster för Hydros produkter.

Den nya byggnaden på 17.000 m² innehåller ett antal energiekonomiska lösningar och den ligger intill F-byggnaden, som hade inflyttning i början av 2006 och som nu hyser koncernledningen, ledningen för Hydros olika förvaltningsområden och gemensamma funktioner. E-byggnaden består av fem våningar över markplan och tre våningar med parkering under marknivå. E- och F-byggnaderna är sammankopplade med en mindre mellanbyggnad där huvudentrén är belägen. Detta är nu gemensam reception.

Hydro, Vækerø Oslo

Byggnaden har en västervägg med dubbel glasfasad och en södervägg med solpaneler där solenergin ska användas till att ladda eldrivna bilar.

Även om man skulle kunna frestas av att uppföra ett "showroom" för alla smarta konstruktioner och miljö-och energilösningar som Hydro kan erbjuda, har man varit tvungen att hitta en balans. Hydro har avstått från att använda sig av installationer som med nuvarande förutsättningar kommer att vara klart olönsamma i Norge. Samtidigt är detta en byggnad där Hydro får visa upp både den soliga sidan och en hel del av vad företaget har att erbjuda i byggsystem.

E-byggnaden har klara likheter med F-huset, men är mer mångsidigt. Här finns fasader och fönster i aluminium från WICONA. Dubbelglasfasaden i väster har ventilerade celler. De två skikten i fasadpanelen består av ett treglas innerst, och ett enkelglas ytterst. Mellan skikten ventileras luften naturligt, vilket gör att man inte behöver kylning som i sin tur kräver energi-intensiva enheter. Mellan fasadens skikt monteras fönsterluckor, vilket också minskar kylbehovet. Dessa lösningar ger möjlighet att öppna innersta lagret av fönster och släppa in luft - i själva verket i alla väder. Dubbelglasfasaden ger en betydligt bättre energieffektivitet än i en vanligt glasbyggnad, och den förbättrar även ljudisolering.

Även E-huset förlitar sig på de investeringar som gjordes i samband med renoveringen av byggnaden A-D där StatoilHydro nu håller till. Det investerades då i ett nytt energicenter med värmeväxlare som använder havsvatten både för uppvärmning och nedkylning. Centret kan ge uppvärmning och kylning för hela byggnaden A-D och har ökad kapacitet att inkludera byggnaden F och värme i den nya byggnaden E. Kylning i E-huset är baserad på egna lösningar i byggnaden. System med värmeväxlare, är ovillkorligt det största bidraget till en minskad energiförbrukning i kontorsfastigheten på Vækerø.

External links
Fakta i korthet
  • Stad: Vækerø
  • Projekttyp: Näringsfastighet
  • Bruttoareal: 17.000 kvm
  • Byggherre: Norsk Hydros Pensjonskasse
  • Totalentreprenör: Skanska Norge AS
  • Metallbyggare: Profilteam AS
  • Arkitekt: Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS


Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.