Passivhuscertifikat

WICONA’s fasad, WICTEC 50HI, har tilldelats ”Passivhuscertifikat”av ift Rosenheim.

Konceptet Passivhus är att tillvarata passivt tillförd energi istället för att aktivt distribuera energi via t ex radiatorer. Man ska inte behöva tillföra någon energi alls, utan lokalerna värms upp passivt genom att tillvarata värme från personer, elektriska apparater och instrålad sol. På detta sätt blir husen nästan självuppvärmda.

Passivhus, Köln

Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) Köln (JSK Arkitekten, Dusseldorf)

Kraven på Passivhus syftar till att minimera behovet av tillförd effekt och energi för uppvärmning i byggnader på ett rationellt sätt men med bibehållen termisk komfort. Byggnadsutformningen ska även se till så att ställda innemiljökrav och fuktskydd uppfylls och för bostadsbyggnader ska inte komfortkyla behövas vid nyproduktion.

För att använda begreppet Passivhus för en byggnad krävs det att ett antal grundläggande krav är uppfyllda. På så sätt kvalitetssäkras innebörden av byggkonceptet i marknadsföring och i kommunikation inom bygg- och förvaltningsprocessen.

Gällande kravspecifikationer finns att ladda ner under "Rapporter” på:
www.energieffektivabyggnader.se

Läs mer om ift Rosenheim på: www.ift-rosenheim.de

Passivhuscertifikat

Passivhuscertifikat

Klicka på bilden för att
ladda ner certifikatet.

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.