Nordbygg 23-26 mars 2010

Nordbygg 2010 har ca 850 utställare som visar produkter och tjänster för bygg- och fastighetsbranschen. Givetvis finner ni oss där i monter C12:30!

Vi har, som vanligt, massor av nyheter att visa på mässan. Bland annat utökar vi vårt koncept med ett räckesystem från Technal. Läs mer i Nyheter 2010

Ni missar väl inte Glasbranchföreningens kostnadsfria seminarier på Nordbygg den 25 mars. Werner Jager, teknisk chef på Hydro Building systems kommer att medverka.
Werner Jager
Se program och tider nedan.
Anmäl er på www.gbf.se

Seminarieprogram:
Dagsljusupplysta byggnader under tjugoförsta århundradet
Tid: 13.00 - 13.45
Lokal: K12
Medverkande: Nils Svendenius, professor Belysningsteknik,
Tekn Högskolan i Jönköping
Ett sätt att minska energiförbrukningen är att bättre utnyttja dagsljus för belysning i fastigheter. Dagsljuset har mycket stor betydelse för hälsan och det är viktigt att vi utsätts för så mycket dagsljus som möjligt. Nu finns en dagsljusmodell framtagen som använts vid uppförandet av fyra olika fastigheter. Hur har glas utnyttjats i dessa dagsljusinstallationer?

Way to Zero Emission Buildings
Tid: 14.00 - 14.45
Lokal: K12
Medverkande: Werner Jager, teknisk chef, Hydro Building Systems
Glass facades - the best choice for energy efficiency. With solutions for the future the facades can be used to reach zero-energy-using buildings.

Om arkitektur och glas
Tid: 15.00 - 15.45
Lokal: K12
Medverkande: Leif Brodersen, Prodekan KTH:s Arkitekturskola,
A1 Arkitekter AB
Vilka olika arkitektoniska förhållningssätt till glas som byggnadsmaterial ser vi i den samtida arkitekturen just nu? Vilka arkitektoniska uttrycksme

För gratis entré registrera dig på www.nordbygg.se
Ange lösen: 0540
Välkomna!

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.