Hydro visar energieffektiva byggnadslösningar på ZERO-konferens

Energieffektiva och energineutrala byggnader är centralt för Hydros deltagande i den stora klimatkonferensen som miljöorganisationen Zero håller på Gardermoen 22-23 November.

Konferensen kommer att utses av miljö-stiftelsen som en av de stora klimat-konferenser i Europa och den viktigaste mötesplatsen i Norge för den som vill lösa klimatutmaningen.

(Illustration: Visas med tillstånd från ZERO)

Bland talarna finns Norges statsminister Jens Stoltenberg, ledare för IPCC Dr Rajendra Pachauri, UNICEF's vice VD Hilde F. Johnson och Live Aid grundaren Sir Bob Geldof.

Ett brett deltagande av Hydro
VD och koncernchef Svein Richard Brandtzæg kommer att tala vid konferensens första dag om hur nya branscher kan utvecklas i enlighet med en aktiv klimatpolitik. I föreläsningen kommer han att fokusera särskilt på lönsamma och utsläppsreducerande klimatlösningar av energieffektiva byggnadslösningar i aluminium.

Hydros ställning är att aluminium är en del av lösningen inte problemet - med hänsyn till metallens många positiva egenskaper: Aluminium kan återvinnas och återanvändas om och om igen, metallens lätta vikt bidrar till exempel till mindre bränsleförbrukning och minskade utsläpp från fordon samtidigt som aluminium blir allt vanligare i byggsystem som ska säkerställa bästa möjliga energieffektivitet i byggnader. Det senare är särskilt viktigt, eftersom byggnader står för 40 procent av världens energikonsumtion.

Lars Hauk Ringvold, chef för Hydros byggsystem sektor, håller föredrag på konferensens andra dag om energineutrala byggnader och "Plusshus", dvs lösningar på byggnader som producerar mer energi än själva byggnaden förbrukar.

Hydro är en av sponsorerna till årets ZERO-konferens och deltar med en monter där företaget, för första gången, presentera ett nytt datorbaserat simuleringsverktyg som visar kostnader och effekter av olika åtgärder för energieffektivitet i byggnader.

Läs mer: Hydro.com

ZERO-konferens

Talare: Hydros VD och koncernchef är några av talarna vid ZERO-konferensens första dag.
(Foto: Kåre Foss)

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.