Ett nytt, energieffektivt forskningscenter

Ett nytt, energieffektivt forskningscenter i Qatar skall testa hur Hydros byggnadslösningar i aluminium på bästa sätt kan stå emot de hårda väder- og klimatförhållanden som råder i Mellanöstern.

Det är varmt i Qatar – och fuktigt och fullt av sand. Det krävs mycket energi för att kyla ned byggnader här, och öknen tär hårt på byggnaderna utvändigt. Aluminiumbaserade byggsystem som kontrollerar värme, kylning och ljusinsläpp är ett viktigt bidrag för att reducera energiförbrukningen i byggnader.

För att kunna ta existerande kunskap ytterligare ett steg framåt har Hydro etablerat ett forsknings- og testcenter i Qatar för fasadlösningar i aluminium för energieffektivt byggande. Centret är placerat i anknytning till Hydros aluminiumverk Qatalum. Forskningscentret öppnades parallellt med att FNs artonde klimatkonferans (COP18) inleddes i Qatars huvudstad Doha.

Bjørn Kjetil Mauritzen, chef för Hydros avdelning för klimatfrågor, Climate Office, presenterade det nya testcentret under "Global Business Day" i Doha, ett framstående näringslivsarrangemang som hålls i anknytning till FN-konferansen om världens klimatproblem. Detta var den sjätte "Global Business Day" som arrangerades av organisationen World Business Council för Hållbar Utveckling (WBCSD) och den internationella avdelningen ICC (International Chamber of Commerce) under en av FNs klimatkonferanser.

Aluminiumlösningar för att reducera energiförbrukningen
Ca 40 procent av världens energiförbrukning uppskattas gå åt till att värma upp eller kyla ned byggnader. Hydro levererar aluminiumlösningar som bidrar till att reducera denna energikonsumption, i form av intelligenta fasadsystem som väsentligt kan minska behovet av uppvärmning och nedkylning. Utmaningarna skiljer sig åt ifall en byggnad kräver uppvärmning, vilket är fallet i vårt nordiska klimat, eller om byggnaden behöver kylning som i Mellanöstern. Potentialen för att kunna spara energi genom byggnader i Mellanöstern är enorm.

– Vi har redan studerat effekten av våra system genom att konstruera en energipositiv byggnad i Europa, där "intelligenta" lösningar gör att byggnaden producerar mer energi än den förbrukar under ett år. Och det kommer mer. Vi har etablerat anläggningen i Qatar för att påvisa likheter och skillnader mellan Europa och Mellanöstern; exempelvis kommer solskydd och solceller vara viktigare här än i norra Europa, samtidigt som vi här också kan få större utmaningar när det gäller påverkan från sandpartiklar och luftfuktighet, säger Armin Baeumler, ansvarig för programmet inom Hydro.

Lång testperiod
Testanläggningen i Qatar planeras vara i drift under en period på många år, då testdata skall samlas in och analyseras.

– Vi får in data om temperatur inomhus och utomhus samt om luftfuktighet och andra förhållanden som påverkar behovet av uppvärmning, kylning och ventilation. Vi förväntar oss att kunna påvisa stor potential för energibesparing när det gäller konstuktion av nya byggnader i Mellanöstern. Men det är nödvändigt att testa lösningarna under faktiska förhållanden, så att vi kan upptäcka om det är andra faktorer som påverkar byggnaden här jämfört med de erfarenheter vi har från våra installationer i Europa, säger Baeumler.

Utöver testcentret som Hydro har för energieffektiva byggnadslösningar i Bellenberg i Tyskland, planerar den norska Powerhouse-alliansen, där bland andra Hydro ingår, att utveckla två energipositiva byggnader i Norge. Det planerade bygget i Trondheim kommer att bli ett av världens nordligaste ”plushus”. Det andra projektet gäller en renovering av en äldre byggnad på Kjørbo i Sandvika, vilken troligen kommer bli världens första renoverade, energipositiva kontorsbyggnad.


FORSKNINGSLABORATORIUM: För att kunna utveckla energi- och utslipps- neutrala byggnader i varma klimatzoner har Hydro-sektorn Building Systems etablerat ett testcenter i Qatar, där näst intill all tänkbar väderpåverkan på aluminiumlösningar mäts. (Foto: Halvor Molland)


I DOHA, QATAR: Bjørn Kjetil Mauritzen, chef för Hydro klimatavdelning, Climate Office. (Foto: WBCSD)


TESTANLÄGGNING: Hydros forskningscenter för byggnads- lösningar i Qatar består av två specialutrustade containerhus. (Foto: Halvor Molland)


 

Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.