En stark image för ett starkt varumärke

WICONAs nya varumärkesdesign. Med en ny och internationell design, intensifierar nu Hydro Building Systems WICONAs varumärkesimage. En lysande röd färg påvisar energi och styrka, medan de dubbla pilarna symboliserar dynamik och innovation.

En gemensam varumärkesimage är särskilt viktigt för ett företag som arbetar både nationellt och internationellt, och även vill nå ut till nya målgrupper i framtiden. I spåren av vår framgångsrika introduktion av vår slogan ”Technology for Ideas” för tre år sedan, marknadsför nu Hydro Building Systems sin varumärkesidentitet och omarbetar samtidigt sitt totala utseende. Målet med nylanseringen är att säkerställa ett snabbt och enkelt igenkännande av WICONAs varumärke i alla länder och i alla medier, för att ytterligare öka produktkännedomen och för att hjälpa kunder och affärspartners identifiera WICONAs produkter.

Markus Hofstetter, ansvarig för kommuikationen av WICONA, säger att ”den nya varumärkesdesignen är, bland annat, ett ställningstagande för vårt engagemang och vår stolthet för WICONA som varumärke”. För att kunna förmedla företagets kärnvärderingar har experter givit tre av företagets avgörande komponenter gällande varumärkesdesign en makeover – logotyp, bilder/grafiska element och färg. En lysande röd färg visar på energi, framsteg, innovation och klarhet. Denna färg används även på omslag till broschyrer och i designen av WICONAs mässmontrar. Det grafiska elementet i designen, de dubbla pilarna, visar på att företaget är framtidsorienterat. Markus Hofstetter säger: ”Enkelt uttryckt innebär det att vi genom utvecklingen av innovativa produkter och tjänster konfronterar framtida utmaningar som vi möter.”

Vid skapandet av varumärkesdesignen låg fokus på några få starka egenskaper, inte enbart på ett attraktivt utseende utan även på flexibilitet. Den modulära designen säkerställer att det nya WICONA- utseendet enkelt kan skräddarsys för olika medieanvändning – från broschyrer via e-post till nyhetsbrev. Framöver kommer den användas vid tryck och även vid kommunikation online, precis som för vår nya WICONA YouTube- kanal.

Markus Hofstetter avslutar: ”genom den enhetliga designen har vi även som målsättning att höja WICONA som varumärke – i all användning, i alla länder och på alla språk.” WICONA finns idag representerat i över 40 länder och på över 25 olika språk.Denna webbplats använder cookies. För mer information, se vår integritetspolicy.