Certifieringar

Vi på WICONA arbetar kontinuerligt för att ligga i framkant på marknaden när det gäller både miljö och energieffektivitet. Här följer exempel på miljöcertifieringar och byggvarubedömningar där WICONAs systemprodukter uppfyller högt ställda miljökrav.

Ett hållbart perspektiv inom byggarkitektur inkluderar energieffektivet och klimathänsyn. Hydro Building Systems arbetar kontinuerligt för att ligga i
framkant på marknaden när det gäller både miljö och energieffektivitet.
Flertalet utmärkelser har mottagits genom året, bland annat ligger
Hydro på första plats i Dow Jones värderingsindex (DJSI) för hållbart
perspektiv. Detta innebär även att Hydro är ledande inom sektorn återvinning av aluminium.

WICONAs systemprodukter uppfyller flertalet miljökrav och erbjuder både fönster och fasader med U-värden ner till passivhusnivå. Våra produkter har även energimärkning från Energimyndigheten. Vi kan erbjuda U-värdesberäkningar och vår programvara kan även plocka fram en livscykelanalys för samtliga produkter.

Nedan visas exempel på miljöcertifieringar och byggvarubedömningar där WICONA uppfyller ställda krav:

Green Building
Green Building är ett initiativ från EU med mål att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. Green Building har 1 kontrollpunkt vilken är energi.

Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett svenskt system främst utvecklat för bostäder och lokaler. Miljöbyggnadscertifieringen utgår ifrån 16 kontrollpunkter där energi, innemiljö och farliga ämnen är i fokus.

BREEAM-SE
BREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen där byggnadens miljöprestanda bedöms under 50 kontrollpunkter, bland annat energi-
användning, vattenhushållning och inomhusklimat.

LEED (US)
Leed är det mest kända bedömningssystemet. Miljöcertifieringssystemen har för Leed 50 kontrollpunkter där bland annat närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat ingår.

DGNB (DE)
Certifieringssystem med 50 kontrollpunkter där bland annat ekologiska, ekonomiska, teknologiska och socio-kulturella aspekter ingår.

Enova Anbefaler (NO)
Miljömärkning för lågenergifönster som för dimensionen 1,2 x 1,2 m har ett Uw- värde på < 1,0 W/(m2K).

Sunda Hus
Gör produktbedömningar utifrån aspekten farliga ämnen. Dessa bedömningar förekommer sedan som punkter i de olika miljömärkningarna.

Byggvarubedömningen
Bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

 

Vi använder cookies för att din upplevelse av vår webbplats ska bli så bra som möjligt.
Om du fortsätter använda vår webbplats så ger du ditt medgivande till att cookies från wicona.se används. Läs mer om cookies