Kvalitetssäkring / P-märkning

Stränga kvalitetskontroller genomförs i hela vårt leverantörs- och produktionssystem, bland annat av:
  • God arbetsmiljö
  • Låga utsläpp
  • Optimal energieffektivitet


Detta säkerställer att WICONA’s produkter har minsta möjliga negativa effekt på miljö och människor.

WICONAs fokus på kvalitet och miljömedvetenhet är dokumenterade i ISO 9001 och ISO 14001 certifikat.


P-märkta produkter

WICONA byggsystem är certifierade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP SITAC. Enligt Godkännandebevis 0055/06 är våra fönster, dörrar, väggar, fasader och tak certifierade enligt P-märkningsreglerna SPCR 005 samt uppfyller Boverkets Byggregler (BBR) och Konstruktionsregler (BKR). Denna P-märkning gäller byggsystem med stomme av aluminiumprofiler tillsammans med olika typer av fyllningar.

Att våra produkter är P-märkta ger användaren en kvalitetsgaranti då produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav samt även i de flesta fall högre tilläggskrav som efterfrågas på marknaden. Att en produkt är P-märkt innebär att den är typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP samt att installation/montage kontrolleras. Som tillägg till P-märkningen är våra produkter även CE-märkta. Mer information om P-märkning finns på SP:s hemsida.

 Vi använder cookies för att din upplevelse av vår webbplats ska bli så bra som möjligt.
Om du fortsätter använda vår webbplats så ger du ditt medgivande till att cookies från wicona.se används. Läs mer om cookies