Spar energi med lysstyring og solbeskyttelse

Glassflater som slipper tilstrekkelige mengder dagslys inn i bygningen har stor betydning for brukernes trivsel. Behovet for kunstig belysning og dermed økt energibruk reduseres når dagslyset ivaretas på en god måte. Et avgjørende moment vil være at solenergi og blendings-problematikk håndteres tilfredsstillende.

WICONA-serien WICSOLAIRE  består av lameller i ulike bredder som monteres på fasadens utside. Disse beskytter mot uønsket solenergi og blending, men styrer samtidig dagslyset inn i bygningen. Serien er nå utvidet til et bredere sortiment som utvider mulighetene til å kontrollere dagslys og solenergi. WICSOLAIRE representerer også et interessant designelement.
WICSOLAIRE regulerer innstrålt solenergi og reduserer dermed behovet for kjøling. Som et passivt system med faste lameller fikseres disse i gunstigste posisjon for størst mulig effekt over året. Et fleksibelt designuttrykk innebærer arkitektonisk frihet.

Lamellene kan monteres vertikalt eller horisontalt med flere alternative innfestingssystemer og ulike typer lameller.
De smale lamellene med bredde på 100- eller 150mm representerer gunstige alternativ for avskjerming av mindre fasadeflater. Spesielle konsoller muliggjør fire ulike faste lamellposisjoner(15°, 30°, 45° eller 60°).
De bredere WICSOLAIRE lamellene kan i større grad tilpasses individuelle krav med hensyn til dimensjoner, monteringsvinkel og innfestingsmetode. Disse kan monteres vertikalt eller horisontalt med valgfri vinkel mellom 0- og 45 °.

For mer avanserte løsninger tilbys WICSOLAIRE med motorstyring av lamellvinkler, samt med solceller integrert i lamellflaten. WICSOLAIRE PV(PhotoVoltaik)  kan monteres vertikalt eller horisontalt for optimalisering av effekt og arkitektur. Solcellelamellene utgjør en del av standardsortimentet med fast mål på 185mm x 1200mm. Innfestingssystemet tillater en trinnløs posjonering av lamellene i optimal vinkel for dagslysinnslipp, solskjerming og energiproduksjon.

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy