ZEB v praxi

Ekologická zodpovednosť - téma, na ktorej nám záleží. Pripojte sa k nám!

Ako ZEB alebo ZNE (zero net energy) sa označujú budovy s celoročne nulovou spotrebou energie a nulovými emisiami uhlíka. 

V technologickom centre WICONA predvádza spoločnosť Hydro Building System vedľa funkčných charakteristík testovacieho centra pre okenné a fasádové konštrukcie, ako možno v prípade budov realizovať jej predstavu udržateľnosti. Špeciálne vyvinutá vizualizácia ukazuje na deň presne, všetky energetické príjmy a výdavky.

Testovacie stredisko WICONA

Cieľom bolo vytvoriť energeticky sebestačnú továrenskú budovu. Pomocou holistického plánovacieho prístupu bola zistená ideálna kombinácia fasády, servisnej techniky budovy a využitia prírodných zdrojov. Veľkoplošné okenné časti vo fasáde a strecha umožní prácu prakticky bez umelého osvetlenia. Súčasne nie je potrebné chladenie. Požiadavky na vodu pre testy fasád boli znížené na ekologicky prijateľné minimum formou uzavretého vodného okruhu s cisternou a viacstupňovým filtrom.

 Spotreba užitočnej energie na kúrenie a umelé osvetlenie zodpovedá 23 kWh / m²a. To je hodnota blízko limitnej hodnote pasívneho domu v bytovej výstavbe. Túto potrebu pokrýva fotovoltaický systém na streche budovy. Získané nadbytky sa využívajú ako prevádzková energia testovacieho strediska.

Výsledkom je skutočnosť, že testovacie centrum WICONA je jednou z prvých továrenských budov s nulovou spotrebou energie.

Technologické centrum WICONA

 V technologickom centre WICONA v Bellenbergu spoločnosť Hydro Building Systems prvýkrát nainštalovala novú multifunkčnú fasádu TEmotion na existujúcu budovu.

 Inštalácia predvádza obrovské výhody, ktoré fasády typu TEmotion ponúkajú plánovačom a architektom u už stojacich budov:

  • Žiadne zníženie využiteľného priestoru, pretože nie sú potrebné žiadne ďalšie inštalačné miestnosti, čo skracuje plánovanie a znižuje náklady na výberové konanie.
  • Plne funkčná fasáda a technológia budovy z jediného zdroja
  • Predbežnú kolaudáciu a sprevádzkovanie môže vykonať odborný podnik dodávajúci kovovú konštrukciu.
  • Výroba a montáž kovovej konštrukcie sa nelíši od ostatných produktov WICONA.
  • Dodávka dielov pripravených k inštalácii.
  • Na stavbe nie sú potrebné skladovacie priestory.
  • Napojenie jednoznačne predkódovanými zásuvnými a spojovacími konektormi
  • Hladké sprevádzkovanie
  • Podstatné skrátenie doby potrebnej na sprevádzkovanie budovy, pretože okamih montáže fasády je začiatkom sprevádzkovania.

Fasáda TEmotion v Bellenbergu :
Tieto prednosti boli realizované s novou fasádou TEmotion v školiacom stredisku WICONA.

Budova bola pôvodne postavená v r. 1991 s jednovrstvovou fasádou a klasickým pásom okien s hornými oknami, bez riadenia denného svetla, bez mechanického vetrania, odvetrávania a chladenia. V horúcich dňoch trpel komfort v týchto miestnostiach kvôli chýbajúcemu vetraniu a skutočnosti, že vo vnútri ležiace vertikálne lamely žalúzií neposkytujú dostatočnú ochranu pred slnkom.

Konštrukcia:
Nová fasáda školiaceho strediska sa skladá zo šiestich prvkov TEmotion s rozmermi 3,10 m x 3,50 m, do ktorých bolo integrovaných 12 technických prvkov. Konštrukcia bola navrhnutá ako dvojitá fasáda s hodnotou UCW 1,0 W / (m²K) a zasklením vo výške miestnosti, rozdeleným na 30% nepriehľadnú a 70% priehľadnú časť. Vonkajšie jednoduché zasklenie má zelený odtieň, aby sa vzhľad prispôsobil susednej budove nového testovacieho strediska. Vnútorná fasáda má dvojaké, tepelne izolačné zasklenie s hodnotou Ug 1,1 W / (m²K). Dvanásť technických prvkov je zložených z novo-vyvinutého vetracieho fasádneho systému TROX s vykurovacím a chladiacim rozsahom ku klimatizácii miestnosti a reguláciou pomocou trojstupňového ventilátora. Decentrálna montáž umožňuje nasadenie vysoko účinných motorov v každom ventilátore, čo znižuje spotrebu prúdu.

Dodávka energie a vetrania:
Pred každý technický prvok je vo forme predsadenej dosky osadený mono-kryštalický fotovoltaický modul s odvetrávaním. Výkon je pri každom prvku TEmotion asi 400 W a zavádza sa do siete. K ďalším centrálnym častiam fasády TEmotion patria vetracie klapky. Umožňujú počas dennej prevádzky maximálne prirodzené a kontrolované vetranie. Vzduch voľne vchádza, ohrieva sa v miestnosti a môže hornou vetracou klapkou opäť odchádzať. Ak je zapnutá klimatizácia miestnosti, vzduch sa vetracími klapkami nasáva, v prístrojoch fasádnej ventilácie sa chladí alebo ohrieva a vedie do miestnosti. V noci možno miestnosť chladiť studeným vzduchom. Vetracie klapky môžu v prípade požiaru slúžiť k odťahu dymu z miestnosti.

Svetlo a slnečné svetlo:
Systém riadenia denného svetla a ochrany pred slnkom a oslnením sa vykonávajú pomocou žalúzií s riadením svetelnosti - dvojitými lamelami typu Raffstore (od dodávateľa WAREMA). Tie umožnia diferencované riadenie denného svetla a požadované nasmerovanie. Systém jednak zabezpečuje zóny bez slnečného žiarenia a bez oslnenia, jednak vždy pustí do miestnosti dostatok svetla. Kombinuje ochranu pred nežiaducimi pohľadmi zvonku so súčasným výhľadom von.

Táto internetová stránka používa súbory cookie. Ďalšie informácie sú uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov