Štandard 60 mm

WICTEC 60 je rámová fasáda pre vyššie nároky s pohľadovou šírkou 60 mm zvnútra a zvonku. S minimálnymi rozšíreniami spĺňa WICTEC 60 najvyššie nároky ohľadom odolnosti voči vlámaniu, priestrelu a požiaru.

Prednosti WICTEC 60

 • Ideálne na kolmé fasády a prechody do šikmého zasklenia a priestorových konštrukcií
 • Individuálny dizajn vďaka širokému výberu profilov nosnej konštrukcie a zasklievacích profilov
 • Spoľahlivé rozloženie hmotnosti skla do 4 kN, s adaptovanou technikou spájania pomocou priečok
 • Spoľahlivá tesnosť vďaka prekrytiu, bezpečný odvod vody v bode kríženia, bez mechanického spracovania stĺpikov
 • Subtilný vzhľad s rovnakým vzhľadom vnútorných tesnení stĺpikov a priečok
 • Vysoké statické hodnoty profilov, s ďalšími možnosťami vnútorného zosilnenia
 • Zasklenie zvonku jedno-, príp. dvojdielnymi prítlačnými a krycími profilmi
 • Možnosti realizácie so zakrytými alebo viditeľnými skrutkovými spojmi
 • Rozsiahle riešenia pre stavebné prvkya zimné záhrady

 

Otvárateľné prvky:

 • Okenné série WICLINE 60E, WICLINE 70E, WICLINE 77 a WICLINE 125 s viditeľnými, príp. zakrytými krídlami ako otváravé, otváravo- sklopné, sklopné a sklopno-posuvné okná
 • Plošné strešné okná
 • Paralelné vyklápacie krídla a sklopné okná
 • Kývne a otočné okná
 • Vetracia klapka WICLINE 77
 • Dverové série WICSTYLE 60E, WICSTYLE 70E, WICSTYLE 77, WICSTYLE 81 a WICSTYLE 88 jedno- a dvojkrídlové, otváranie dovnútra aj von
 • Zdvižno-posuvné dvere WICSLIDE a skladacie posuvné systémy

 

Technické parametre:
Systémová šírka: 60 mm
Hĺbka profilov: stĺpiky 70 - 170 mm
Tepelná izolácia: Uf do 1,2 W / m²K
Hrúbky výplní: 3 - 51 mm
Hmotnosť skla: do 4 kN
Sklon strechy: do 10 °

Pri náročnejších požiadavkách Vám radi ponúkneme individuálne riešenia.

Systémové skúšky / skúšky CE podľa EN 13830 / schválenie:
Priepustnosť pre vzduch: trieda AE
Tesnosť voči prívalovému dažďu: RE 1200
Odolnosť voči vetru: 2000 / -3200 Pa, bezpečnostné verzia 3000 / -4800 Pa
Odolnosť voči nárazu: E5 / I5
TRAV: požiadavky splnené a získavané prostredníctvom schválenia

Schválenie od štátneho stavebného dozoru: pre fasádne systémy a rámové spojenie 

Táto internetová stránka používa súbory cookie. Ďalšie informácie sú uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov