Fasády

Zažite inovatívnu fasádnu techniku

WICTEC znamená komplexný pohľad na dnešnú architektúru, pre ktorú je fasáda súčasne ochranným plášťom ako aj dizajnovým prvkom, zásobníkom tepla, klimatizačným zariadením, zdrojom svetla a bariérou k ochrane pred požiarom a hlukom.

Vďaka systému fasád WICTEC sa prakticky strácajú hranice Vašej kreativity a kompetencie na vytváranie riešení. Od klasickej stĺpikovo-priečkovej fasády, cez modulárne fasády, fasády z okenných prvkov a štrukturálne fasády . So systémom WICTEC je možné vyberať všetky varianty  podľa Vašich osobných potrieb, vytvárať ich a v maximálnej kvalite realizovať.

Vďaka značnej mnohotvárnosti a kompatibilite systémov WICONA na výrobu okien, dverí a posuvných prvkov je Vám k dispozícii maximálne využiteľný fasádny systém, ktorý spĺňa v rozsiahlej miere Vaše individuálne požiadavky od projektu, cez detailné plánovanie až po dokončenie štandardných systémových aplikácií. Pokiaľ to nestačí, sme pripravení k dispozícii s riešeniami špecifickými pre daný objekt.

Výhody systému  WICTEC :

  • Vždy je vhodné riešenie fasády vďaka značnej mnohotvárnosti systému.
  • Je vhodný pre všetky konštrukcie budov až po trojrozmerné objekty  pyramídového a klenbového charakteru  alebo guľaté strechy.
  • Je kombinovateľný s okennými, dvernými a posuvnými systémami WICONA.
  • Prevedenia s vysokou tepelne izolačnou schopnosťou, odolné proti vlámaniu, priestrelu a poskytujúce ochranu pred požiarom sú použiteľné s identickým vzhľadom a s niekoľkými málo prídavnými prvkami k štandardnej základnej konštrukcii.
  • Prispôsobenie individuálnym dizajnovým požiadavkám vďaka širokému sortimentu profilov a možnostiam prevedenia.
  • Rozsiahle systémové skúšky podľa medzinárodných noriem ako napr. produktové normy pre zavesené fasády EN 13830, dokladajú vysokú kvalitu systémovej techniky.
  • Na základe princípu WICONA-Unisys: umožňuje rosiahlu voľnosť pri navrhovaní, vysokú procesnú bezpečnosť, úsporu nákladov a času, jednoduchú výrobu a minimálnu potrebu nástrojov.

 

 

Táto internetová stránka používa súbory cookie. Ďalšie informácie sú uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov