Skúšobné stredisko WICONA

Skúšobné stredisko WICONA - trhový úspech vďaka overovaniu kvality

Funkčná mnohotvárnosť okien, dverí a fasád sa dnes ukazuje v širokom spektre požiadaviek na tieto konštrukčné prvky, ktoré musia zodpovedať podľa svojho nasadenia národným a medzinárodným normám, smerniciam a požiadavkám.

Pri zvláštnych konštrukciách, objektových riešeniach a všeobecne u požiadaviek, ktoré sa  odchyľujú od produktových noriem v rámci udelenia značky CE, sú potrebné individuálne testy.

V novom testovacom stredisku WICONA možno Vaše okná, dvere a fasády testovať v jednom z najmodernejších skúšobných stredísk Európy podľa najrôznejších testovacích špecifikácií.

Prednosti skúšobného strediska WICONA:

  • Poznáme Vaše potreby! Ako kompetentný partner s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti testovania sériových produktov a objektových riešení Vás podporíme naším know-how.
  • Hneď Vám pomôžeme ako ďalej! Technologické stredisko WICONA s pričlenenou vzorkovou dielňou je vedľa skúšobného strediska a príp. potrebné opatrenia možno vykonať na mieste a bez straty času.
  • Sme pružní! Naše modulárne testovacie stroje sú flexibilne prispôsobiteľné do maximálnych rozmerov 10 x 10 m pri fasádach.
  • Sme rýchli a dodržiavame termíny! Skúšobné zariadenie v našej firme umožňujú celoročne vyťaženie bez ohľadu na počasie a presné dodržiavanie termínov. Spolupráca s IFT-Rosenheim! Skúšobné zariadenia sa zlaďujú s vybavením ústavu IFT. Na tomto základe sú individuálne skúšobné programy podľa požiadaviek zákazníka možné rovnako, ako aj skúšky zo strany IFT ako akreditovaného / povereného skúšobného inštitútu.

Skúšobné zariadenie a možnosti skúšobného strediska WICONA (podľa príslušných noriem EN):

  • Skúšobné zariadenie na fasády do rozmerov 10 x 10 m. Skúšky priepustnosti pre vzduch, odolnosti voči prívalovému dažďu staticky aj dynamicky, odolnosti voči vetru a nárazu a nosnosť podľa TRAV skúšobné zariadenie na okná do rozmerov 3,6 x 2,9 m.
  • Skúšky priepustnosti pre vzduch, odolnosti voči prívalovému dažďu, odolnosti voči vetru a zaťaženiam mäkkými a tvrdými skúšobnými telesami
  • Skúšobné zariadenie kovania okien a dverí do výšky 4,0 m, šírky krídel do 1, 55 m. Skúšajú sa napr. trvalé funkcie rôznych druhov kovania
  • Skúšobný stroj pre ťahové a tlakové skúšky dielov s patričným zaťažením, napr. hodnoty vytiahnutia skrutiek a pevnosti materiálu
  • Horúca komora pre stanovenie koeficientov tepelnej priepustnosti, dimenzovanie izolačných materiálov, validáciu materiálových konštánt a výpočtových programov.

Prospekt skúšobného strediska WICONA na stiahnutie

Táto internetová stránka používa súbory cookie. Ďalšie informácie sú uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov