Architekti

Ak chcete dnes v architektúre realizovať kreatívne, nové koncepty, musíte pri plánovaní zohľadniť nielen technické aspekty, ale súčasne aj prísne požiadavky stavebno-právnych predpisov.  Energetické úspory a bezpečnostná technika sú napr. faktory, ktoré treba za každých okolností zohľadňovať.

Každý objekt, každá konštrukcia má vlastné špecifiká a predstavuje pre architektov, projektantov a tých, ktorí rozhodujú o realizácii projektu čiastočne úplne nové výzvy.

Každý zúčastnený aktér musí konať a plánovať s ohľadom na budúcnosť, a s neustálym prihliadnutím na pojmy "trvalá udržateľnosť" a "ekologické povedomie" . Hydro Building Systems sa ujalo týchto tém a už dnes ponúka vo forme fasády "TE-Motion" a okien "TOPWINDOW" produktové inovácie pre budúcnosť. Naviac je Hydro Building Systems zakladajúcim členom AFI, „Aluminiumfensterinstitut (ústav pre hliníkové okná). Ďalšie informácie na www.alufenster.at