Cradle to Cradle (C2C) to wiodący wielozadaniowy, mający źródło w nauce, standard weryfikacji produktów pod kątem gospodarki o obiegu zamkniętym z elementami korzystnych działań dla środowiska, ludzkości i gospodarki. Produkty są oceniane nie tylko pod względem estetycznym czy funkcjonalnym, ale także pod kątem ich wpływu na środowisko naturalne, zdrowie ludzi i ich przydatność do ponownego użycia.

Aby osiągnąć jeden z pięciu poziomów certyfikacji

Aby osiągnąć jeden z pięciu poziomów certyfikacji (od podstawowego do platynowego), produkt musi spełniać minimalne wymagania danego poziomu we wszystkich pięciu kategoriach. Te kategorie to: jakość produktu, ponowne wykorzystanie materiałów, energia odnawialna i zarządzanie śladem węglowym, gospodarka wodna oraz odpowiedzialność społeczna i bezpieczeństwo biologiczne.

Certyfikat C2C uzupełnia, a także stanowi alternatywę dla znanych certyfikatów budowlanych (DGNB, LEED, BREEAM itp.). Jego kryteria są bezpośrednio związane z produktem, a nie z całym budynkiem. Najistotniejsza jest odpowiedzialność producenta produktu, włączając w to cały proces prefabrykacji i łańcuch dostaw.

Więcej informacji: www.c2ccertified.org

Nagrodzone rozwiązania systemowe WICONA

Zrównoważony rozwój zawsze odgrywał kluczową rolę w firmie WICONA. Na początku 2017 r. rozwiązania systemowe WICONA otrzymały brązowy certyfikat Cradle to Cradle (C2C). Od tego czasu WICONA nieustannie pracuje nad dalszym doskonaleniem standardów produkcji, aby osiągać kolejne poziomy. Częściowo zostało to już osiągnięte.

Poziom srebrny

Produkty

  • Okna: WICLINE 65 evo, WICLINE 75 evo, klapa wentylacyjna WICLINE 75 evo, WICLINE 75 MAX, WICLINE 75 TOP, WICLINE 115 AFS
  • Drzwi: WICSTYLE 65 evo, WICSTYLE 75 evo, WICSLIDE 75FD
  • Fasady: WICTEC 50, WICTEC 50HI, WICTEC 60, WICTEC 50EL, WICTEC EL evo

Poziom brązu

Produkty

  • Okna: WICLINE 70SG, WICLINE 90SG
  • Drzwi: WICSTYLE 77FP
  • Fasady: WICTEC 50SG

Kontakt

Szukasz profesjonalnych porad? Masz jakieś sugestie, którymi chciałbyś się z nami podzielić? Skontaktuj się z ekspertem, klikając poniższy link.

Kontakt