Sustainability in architecture targets energy efficiency and climate protection, and allows, first and foremost, the most economical use of natural resources possible. In the future the sustainability factor of a building will increasingly become an assessment criteria for purchasers, lessees and investors.

Inne certyfikaty

Zrównoważony rozwój w architekturze ma na celu efektywność energetyczną i ochronę klimatu, a przede wszystkim umożliwia najbardziej ekonomiczne wykorzystanie zasobów naturalnych. W przyszłości zrównoważony rozwój budynku będzie coraz częściej kryterium oceny dla nabywców, najemców i inwestorów.

Wyraża się to rosnącą liczbą certyfikatów dla budynków, które oceniają zrównoważony rozwój według ustalonych kryteriów. Poniżej kilka przykładów:

 

 • Znak jakości DGNB (Niemiecka Rada Zrównoważonego Budownictwa):
  Wymaga to zintegrowanego planowania oraz ustalenia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i uwzględnienia czynników ekologicznych i ekonomicznych.
 • Certyfikat domu pasywnego:
  Ogranicza roczne zapotrzebowanie na ciepło do 15 kW / h na m² powierzchni mieszkalnej, dzięki czemu budynek może być ogrzewany wyłącznie przez pasywne źródła energii i nie wymaga aktywnego systemu grzewczego. Aby go osiągnąć, Instytut Domów Pasywnych wymaga wartości Uw ≤ 0,8 W / (m2K) dla okien i fasad szklanych
 • Standard Minergie (Szwajcaria):
  Ocenia między innymi zrównoważony rozwój na podstawie ustalonych wskaźników energetycznych dla budynków. Na przykład etykieta Minergie dla okien jest przyznawana, gdy okno dwuskrzydłowe osiąga wymaganą wartość izolacji Uw = 1,0 W / (m2K).
 • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design):
  Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) to program certyfikacji strony trzeciej. Jest to krajowa organizacja zajmująca się projektowaniem, obsługą i budową wysokowydajnych zielonych budynków. Gwarantuje to, że budynki są przyjazne dla środowiska, zapewniają zdrowe środowisko pracy i są opłacalne.
 • Budynek o zerowej energii:
  Budynek o zerowej energii, znany również jako budynek zeroenergetyczny (ZNE), jest popularnym terminem opisującym budynki z zerowym zużyciem energii netto i zerowej emisji dwutlenku węgla rocznie.

WICONA ma właściwe rozwiązania dla zrównoważonego budownictwa

Zrównoważony rozwój - podpisane i zapieczętowane: aluminiowe konstrukcje profilowe WICONA imponująco spełniają wymagające kryteria wszystkich wyżej wymienionych certyfikatów budowlanych, przez co znacznie przyczyniły się do certyfikacji wskazanych tutaj budynków. WICONA przyjęła wiodącą rolę w tej dziedzinie wiele lat temu i może teraz czerpać korzyści z dziesięcioleci badań i rozwoju. Dzięki temu oferujemy szeroką gamę produktów i usług na wyciągnięcie ręki, dzięki czemu Ty również możesz projektować w sposób bardziej zrównoważony i zorientowany na przyszłość.

Certyfikowane produkty WICONA (jako linki lub lista rozwijana)
• Fasada domu pasywnego ift
• Okno domu pasywnego ift

Kontakt

Szukasz profesjonalnych porad? Masz jakieś sugestie, którymi chciałbyś się z nami podzielić? Skontaktuj się z ekspertem, klikając poniższy link.

Kontakt