Skuddshemming

Personsikring og bygningsbeskyttelse – for ditt bygg trenger du en løsning som kan realiseres med aluminiumsystemer på en helhetlig og kompatibel måte. Dette kan oppnås med WICONAs serier for vinduer, dører og fasader. Hver av dem kan utføres som skuddhemmende konstruksjoner, i kombinasjon med andre tilleggsfunksjoner. De ulike nivå for skuddhemming kan oppnås med ulike WICLINE vindusprofilkombinasjoner, ganske enkelt ved å legge til en spesial aluminiumplanke på standard konstruksjonen.

Tekniske ytelser:

Skuddhemmende i henhold til NS EN 1522
• Krav til skuddhemming for vinduer er regulert i hele Europa ved standarden NS EN 1522
• De nye vindusseriene WICLINE 65 og WICLINE 75 er testet i henhold til denne standarden i uliek profilkombinasjoner, og har suksessfult bestått klassene FB4 S og FB4 NS
• De skuddhemmende klassene FB4 S og FB4 NS kan utføres for ulike åpningstyper, som enkelt vindu eller som vindusbånd.
• Den skuddhemmende utførelsen er kombinerbar med innbruddshemming i klassene RC1N, RC2N, RC2 og RC3 i henhold til NS EN 1627

Mulige kombinasjoner med andre WICONA produktserier i skuddhemmende klasse FB4
• Dører WICSTYLE 65 / WICSTYLE 75
• Post-losholt-fasader WICTEC 50

Skuddhemmende i henhold til NS EN 1522 / klassifikasjoner Skudhæmmende jævnfør EN 1522:
WICLINE 65/75 Sid ide, dreie/vipp, vipp, vipp/dreie, Fransk vindu: FB4 S/ FB4 NS
WICLINE 65/75 Overlys-vindu: FB4 S/ FB4 NS

Systemtestresultater / CE produktsertifikat
i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

Se klassifisering av den enkelte vindusserie

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy