Innbruddshemming

Personsikring og bygningsbeskyttelse – for ditt bygg trenger du en løsning som kan realiseres med aluminiumsystemer på en helhetlig og kompatibel måte. Dette kan oppnås med WICONAs serier for vinduer, dører og fasader. Hver av dem kan utføres som innbruddshemmende konstruksjoner, i kombinasjon med andre tilleggsfunksjoner. De ulike nivå for motstandsklasser kan oppnås for alle WICONAs vindusserier uten visuelle korrigeringer av konstruksjonene, med kun et minimum av tilleggstiltak på basis av standard design.

Tekniske ytelser:

Innbruddshemmende i henhold til NS EN 1627
• Normen for innbruddssikring NS EN 1627 ble i 2011 innført i alle europeiske land. Denne erstatter de tidligere nasjonale standarder. Klassene er endret til å gå fra RC1N til RC3. Disse er dog ikke identiske med de tidligere klasser WK1 til WK3, da selve testutførelsen er endret.

Testresultater for WICONA vindussystemer
• De nye WICLINE 65 og WICLINE 75 vindusserier er i alle varianter blitt testet etter den nye norm NS EN 1627 og kan derfor beskrives, innbygges og godkjennes etter de aktuelle normkrav.

Innbruddshemmende i henhold til NS EN1627, respektive DIN1627
WICLINE 65/75 Side, dreie/vipp, vipp, vipp/dreie, Fransk vindu: RC1N, RC2N, RC2, RC3
WICLINE 65/75 Overlys-vindu: RC1N, RC2N, RC2, RC3
WICLINE 65/75 Classisk-Design: RC1N, RC2N, RC2, RC3
WICLINE 125 Koblet vindu: WK1, WK2, WK3

Systemtestresultater / CE produktsertifikat
i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

Se klassifisering av den enkelte vindusserie

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy