Profildybde 65 mm
State-of-the-art teknologi og et omfattende sortiment av profiler og tilbehør gjør WICLINE 65 til et perfekt vindussystem for et bredt anvendelsesområde. Med en byggedybde på kun 65 mm tilfredsstiller systemet allerede høye krav til varme- og lydisolasjon, noe som innebærer et svært gunstig forhold mellom ytelse og pris.

Tekniske ytelser:

Profilteknologi:
• Isolert flerkammersystem i symmetrisk design, kvalitetssikret fabrikksammensetting av aluminiumprofiler og isolatorer
• Patenterte hjørnevinkelteknikk for høy hjørnefasthet for karmer og rammer
• Fyllingstykkelser opp til 59 mm

Varmeisolering:
• Uf-verdier fra 1,9 til 1,4 W/(m²K) for WICLINE 65
• Gjør Uw-verdier til under 1,2 W/(m²K) realiserbare

Pakningskonsept:
• En midttettepakning, tre installasjonsmetoder, all uten limbasert sammenføying
• Kontinuerlig pakning uten skjøt “ fra rull”

Beslag:
• Skjulte enhåndsbetjente beslag med DPS (DirectPositioningSystem)
• Synlige hengsledeler og håndtak kan farge-elokseres
• Tillatte rammevekter:
- Dreie-Vipp-beslag opp til 160 kg,
• Spesialbeslag opp til 200 kg
- Sidehengslet beslag opp til 300 kg
• Skjulte hengsler med integrert demping ved full åpning
• Tillatte rammevekter:
• Dreie-Vipp-beslag opp til 160 kg

Ytterligere utførelser:
• Skjult vindusramme (blokkvindu)
• Classic design
• Fasadekarm for integrering av vinduer i fasader
• Innbruddshemmende klasse RC1N, RC2N, RC2, RC3 ihht. NS ENV1627
• Skuddhemmende klasse FB4 ihht. NS EN1522

Systemtest resultater / CE produktsertifikat
i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

Lufttetthet: Klasse 4
Regntetthet: E 900
Motstand mot vindlast: Klasse C5/B5
Lydreduksjon: Rw (C;Ctr) = 47 (–1;–4) dB
Betjeningskraft: Klasse 1
Motstand mot vridning: Oppfylt
Mekanisk styrke: Klasse 4
Åpne-/lukke-funksjon: Klasse 3 (20 000 sykluser)
Korrosjonsmotstand beslag: Klasse 5
Innbruddshemming: RC1N, RC2N, RC2, RC3
Skuddhemming: FB4 S, FB4 NS (avhengig av profilkombinasjon)
Kvalitetssikring: Sertifisert ihht. ISO 9001:2008

Kompatibel med dørseriene WICSTYLE 65 og WICSTYLE 75

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy