WICLINE 75 TOP vindu

Med en smal profildybde på 75 mm og energiytelse på passivhusnivå.

WICLINE 75 TOP er vindussystemet som gir den høyeste energiytelsen. Høy kvalitet, tidsbesparende og effektiv produksjon samt smal profildybde kombineres elegant med den høyeste ytelsen for varmeisolering.

T = Termisk høyisolerende
O = Optimal ytelse og produksjon
P = Passivhusnivå

Det nye isolersteget ETC Intelligence® oppnår en Uf-verdi for karm-/rammekombinasjonen ned til 1,0 W / m²K uten tilleggsisolasjon, takket være en innovativ kombinasjon av materialer og design.

ETC Intelligence® innebærer:
Low Emission - Lavemisjonsfolie som effektivt reflekterer varmestrålingen
Low Transmission – isolersteg med lavtransmisjon reduserer varmeledningen til et minimum
Low Convection – isolersteg som via konveksjon i isolatorsonen reduserer varmetapet

Når dette kombineres oppnår man fremragende energieffektivitet.

Systemets egenskaper:
Uw-verdi på passivhusnivå
Forbedring av Uf-verdien med opptil 0,3 W/m²K for synlig karm-/rammekombinasjon
Forbedring av Uf-verdien med opptil 0,6 W/m²K for skjult karm-/rammekombinasjon
Skjulte rammer med glasstykkelser opp til 50 mm
Fasadekarm med 44 mm falstykkelse
Forbedret isolering for bygganslutninger

Varmeisolering:
Uf = 0,79 – 1,3 W/m²K for faste felt med utvendig  profilbredde fra 48 mm – 155 mm
Uf = 1,0 – 1,2 W/m²K for ramme-/karmkombinasjon med utvendig profilbredde fra 74 mm – 142 mm
Uw-verdi under 0,8 W/m²K

WICSTAR DPS beslag:
Skjulte beslagskomponenter i høy kvalitet med Direkte-Posisjonerings-System (DPS). Rammevekt for skjulte hengsler opp til 160 kg, for synlige hengsler opp til 200 kg.

Systemkombinasjoner:
WICLINE 75 TOP er fullt ut kompatibelt med WICLINE 75 vindussystem, WICSTYLE 75 dører og WICTEC fasadesystem via fasadekarmer.

Testresultater:

Lufttetthet: Klasse 4
Regntetthet: E900
Motstand mot vindlast: Klasse C5 / B5
Lydreduksjon: Rw (C;Ctr) = 47 (-1;-4) dB
Betjeningskraft: Klasse 1
Mekanisk styrke: Klasse 4
Åpne-/lukkefunksjon: Klasse 3 (20,000 sykluser)
Korrosjonsmotstand beslag: Klasse 5
Innbruddshemming: RC1N, RC2N, RC2, RC3
Skuddhemming: FB4 S, FB4 NS (avhengig av profilkombinasjon)
Kvalitetssikring: Sertifisert ihht. ISO 9001:2008

 

 

 

 

 

 

 


 

EXTERNAL LINKS

Brosjyrer Arkitekt

System datablader - Sidehengslet / Dreie-vipp- / Bunnhengslet /
Fransk vindu / Overlys

System datablader - Vindu med skjult ramme
(Blokkvindu)

 

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy