Elementfasader

WICTEC 50

WICTEC Elementfasade – Effektiv montasjefase

De fleste byggeprosjekter er under tidspress med hensyn til fremdrift. Prinsippet for WICTEC elementfasade bygger på en komplett prefabrikkering av elementserier under optimale forhold i verkstedet. Metoden innebærer hurtig og effektiv montasje der ugunstige
værforhold ikke påvirker kvaliteten på det ferdige produktet. Som for standard WICTEC fasader byr elementfasaden på designfrihet og slanke profilstrukturer.

Serieproduksjon av elementer muliggjør en rasjonell fremstilling og videre gjennomføring. Åpningsbare elementer, styringssystemer, solavskjerming og annet utstyr integreres i forbindelse med produksjonen. Just-in-time leveranser til byggeplass med montasje uten
krav til stillaser gir tidsbesparelser og reduserte kostnader. I forbindelse med renoveringsarbeider muliggjør elementfasaden i mange tilfeller en effektiv gjennomføringsprosess der bygget kan benyttes parallelt med at arbeidene utføres. WICONA tilbyr bistand i planleggingsfasen basert på omfattende kompetanse og erfaring fra liknende prosjekter.

Fordelene med WICTEC elementfasader:
• Enkel planlegging og bearbeiding takket være repeterende elementstrukturer
• Kreativt mangfold på grunn av flere systemer og individuelle designmuligheter
• Bygningsspesifikke løsninger for individuelle krav, eksempelvis dobbelfasade-teknologi
• Integrering av tilleggskomponenter som åpningsbare vinduer, bygningsteknologi, isolerte felt, fasadeplater, solskjerming etc.
• Høyt nivå for prosess- og kvalitet-sikkerhet takket være det faktum at elementene er sammensatt innendørs i verksteder under kontrollerte forhold, uten påvirkning av vær og vind
• Tids- og kostnadseffektivt via “just-in time” leveranser og montasje av pre-fabrikkerte elementer, montasje uten stillas er mulig
• Rådgiving og support fra WICONA gjennom hele planleggingsprosessen, systemspesifikasjoner og utførelseGet QuickTime

Download brochure

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy