WICTEC 50 evo

Evolusjon innen fasadekonstruksjon og fasadedesign

WICTEC 50 evo er en videreutvikling av WICONAs WICTEC fasadesystem, noe som WICONA tidligere har lansert innen vindussystem WICLINE evo og dørsystemet WICSTYLE evo. Med den innovative serien COLLECTION har WICTEC 50 evo fasadesystem også en helt unik design som planleggere og arkitekter kan benytte til å designe urban arkitektur.

WICTEC 50 evo tillater planleggere og arkitekter å møte utfordringene i moderne arkitektur på flere måter:

 • Sofistikert estetikk med unik karakter gjennom profil- og fargevalg
 • Høyeste ytelse for energieffektivitet
 • Meget høy brukerkomfort med maksimalt innslipp av dagslys og effektiv solskjerming
 • Harmonisk integrering av komponenter for lydisolering, sikkerhet og brannbeskyttelse

Produsenter drar nytte av WICTEC 50 evo fasadesystem ved:

 • Innovative produktdetaljer med unike fordeler
 • Høy prosessikkerhet
 • Tidsbesparende montasje
 • Fleksibilitet i produksjonen
 • Prisfordeler som kan overføres til sluttkunden

Glassvekt opp til 550 kg

For å møte markedets etterspørsel etter større glasspartier og dermed maks transparente flater, tilbyr WICONA nå et nytt konsept for tyngre glassvekter i WICTEC 50 evo. Systemet, med kun 50 mm synlig bredde, kan håndtere glassvekter på opptil 550 kg.

Tids- og kostnadseffektiv metode for glassing

Glassing med den nye, tidseffektive glassingsteknologien med optimaliserte glassholdere er en nyskapning fra WICONA. De tillater lineær glassing ved punktfiksering, noe som sparer produsenter for et helt prosessteg. Når glasset er festet kan dekklokkene monteres.

Rettkapping forenkler bearbeidingen

Å kappe profilen rett over er en kostnadseffektiv løsning for å raskt og pålitelig montering av små og mellomstore fasadeprosjekter. Metoden med rettkapping og profiler uten endebearbeiding skaper stor designfrihet. Komplisert bearbeiding erstattes med systemtilpassede detaljer. Nye forbindere og selvtettende skruer gjør installasjonen enkel, samtidig som kvalitetsnivået på knutepunktet og tettheten sikres.

Pålitelig løsning for bunndetalj

WICONA har utviklet en ny komponent for sentral drenering i det ømtålige området ved tilslutning mot bunnen av fasaden. Dette tillater kontinuerlig montering av den nederste horisontale pakningen, som gjør at eksempelvis dekklokk elegant kan festes. En ny type formtilpasset vertikal- og horisontalpakning muliggjør en kontinuerlig tilslutning av dekklokk og/eller paneler. Systemtilpassede detaljer gir også sikre tilslutninger for fasadeintegrerte elementer som vinduer og dører.

 

WICTEC 50 evo COLLECTION

Med WICTEC 50 evo COLLECTION, høydepunktet innenfor WICTECs Evolution, viser WICONA at fasadeprofiler ikke alltid behøver å være firkantede. For planleggere og arkitekter åpner dette opp for helt nye dimensjoner og maksimal designfrihet for fremtidens byer - både innvendig og utvendig.

WICTEC 50 evo COLLECTION står for:

 • Maksimal designfrihet for fasader - både innvendig og utvendig
 • Fasadens design tilpasses enkelt hver unike bygning
 • Oppsiktsvekkende eksteriør takket være fasadesystemets innovative visuelle design
 • Mulighet for sterke kontraster eller harmonisk integrasjon mot omgivelsene

Moderne byarkitektur er basert på attraktiv utforming og fargevalg. Å bygge fremtidens by innebærer å sette farge på bygningene for å understreke byggets individuelle design, for å skape kontraster til omgivelsene eller for at bygningen visuelt skal smelte inn.

I tillegg til seks forskjellige profilutførelser tilbyr WICTEC 50 evo COLLECTION valget om å skreddersy fasaden med tilleggskomponenter som:

 • Forskjellige farger på profilene
 • Integrert LED-lys og annen fargesetting
 • Integrering av paneler (for eksempel tre)

 

Cradle to cradle (C2C) sertifisert

Ansvar for miljøet og et bærekraftig perspektiv har lenge vært viktige elementer for WICONA. Som de fleste andre systemprodukter fra WICONA har WICTEC 50 evo mottatt C2C-sertifikat på bronsenivå. Kriteriene gjelder for produktet og ikke for hele bygningen, hvilket setter produsentens ansvar i fokus.

 

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy