Skuddshemming

Visse bygninger eller deler av bygg har behov for økt sikkerhet for personer eller materielle verdier. WICTEC fasadesystemer, eventuelt i kombinasjon med WISTYLE dører og WICLINE vinduer, kan oppgraderes for for å sikre mot beskytning. Dette oppnås for ved hjelp av utvendige tilleggsprofiler i aluminium som for WICTEC-fasadens vedkommende ligger skjult bak utvendig klemlist. Dermed fremstår den skuddhemmende fasaden med samme design som en tilsvarende uklassifisert fasade.

Tekniske ytelser:

Skuddshemming etter NS EN 1522:
• WICTEC fasadeserier er med enkle oppgraderinger testet etter ovennevnte norm, og er sertifisert i klasse FB4
• Skuddhemmende fasader kan kombineres med innbruddshemmende utførelse i klassene RC1N-RC3 etter NS EN 1627

Produkter som kan kombineres med WICTEC fasader i klasse FB4:
• WICSTYLE 65 / WICSTYLE 75 dører
• WICLINE 65 / WICLINE 75 dører

Skuddshemming etter EN 1522 / klassifiseringer:
WICTEC 50: FB4
WICTEC 60: FB4
WICTEC 50A Påbygningsfasade: FB4

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy