TEmotion

Fremtidens fasadeteknologi

TEmotion er et intelligent fasadekonsept der funksjoner for ventilasjon, oppvarming og kjøling er implementert i fasademodulen. Styringssystemer registrerer ut- og innvendige verdier for lys, varme og temperatur og regulerer fasadefunksjonene ut fra denne informasjonen. Integrert solavskjerming med dagslysstyring sørger for optimal utnyttelse av naturlig lys.

Avhengig av beliggenhet og himmelretning vil TEmotion kunne bidra til en reduksjon på 40-50 % av forbrukt primær-energi for oppvarming, kjøling, ventilasjon og belysning. TEmotion utgjør et gunstig konsept ved rehabiliteringsprosjekter. Alle tekniske innretninger
implementeres i fasaden og en unngår plasskrevende rørføringer for ventilasjonskanaler i bygget. Fasadens ytelser vil skreddersys for det enkelte prosjekt.

Styringssystemer muliggjør automatisk nattkjøling av bygget. Dersom beliggenheten er egnet, vil fasadeelementene kunne utstyres med solcellepaneler.

Fordelene med TEmotion:
• Et integrert system: fasade, åpnings element, ventilasjon, oppvarming, solskjerming, belysning
• Modulbasert konsept: de individuelle fasadeelementene kan settes sammen og monteres én etter én
• Kosteffektivitet: i kontrast til konvensjonelle fasader, så sparer TEmotion 40 til 50 % av primær-energien som ellers går til oppvarming, kjøling, ventilasjon og belysning.
• Individuell tilpassing: formater og inndelinger av de individuelle komponentene kan justeres og tilpasses ethvert bygg
• Også ideelt for renoveringsprosjekt: siden all bygningsteknologi er integrert i fasadene, blir kostnader for øvrige ombygginger for å tilfredsstille ny brukerkomfort og nye forskrifter redusert
• Naturlig ventilasjon under alle værforhold
• Svært god lydreduksjon, selv når vinduene er åpne


 

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy