Skuddshemming

For beskyttelse av mennesker og materielle verdier skal fasader og veggpartier kunne oppfylle et påkrevet sikkerhetsnivå. De ulike WICONA produktseriene av vinduer, dører og fasader tilfredsstiller med enkle tiltak skuddhemmende klasse FB4.

Skuddhemmende egenskaper kombineres problemfritt med andre funksjoner som brann- og innbruddssikring. For å oppnå skuddhemmende egenskaper monteres en spesiell tilleggs-profi l av aluminium utenpå standardprofilen.

Tekniske ytelser:

Skuddshemming etter NS EN 1522:
• WICSTYLE 65 og WICSTYLE 75 er med enkle oppgraderinger testet etter ovennevnte norm, og er sertifisert i klassene FB4 S og FB4 NS
• Skuddhemmende dører kan kombineres med innbruddshemmende utførelse i klassene RC1N-RC3 etter NS EN 1627

Produkter som kan kombineres med WICSTYLE 65 og -75 i klasse FB4:
• WICLINE 65- / WICLINE 75 dører
• WICTEC fasadesystemer

Skuddshemming etter EN 1522 / klassifiseringer:
En- og tofl øyete slagdører, inn- eller utadslående: FB4 S / FB4 NS

Systemtester / CE produktsertifikat
i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

Se klassifisering av den enkelte dørserie

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy