Innbruddshemming

For beskyttelse av mennesker og materielle verdier skal fasader og veggpartier kunne oppfylle et påkrevet sikkerhetsnivå. De ulike WICONA produktseriene av vinduer, dører og fasader tilfredsstiller med enkle tiltak innbruddshemmende klasser inntil RC3.

Innbruddshemmende egenskaper kombineres problemfritt med andre funksjoner som brann- og skuddsikring. De ulike tilleggsfunksjonene påvirker ikke elementenes ytre design som dermed kombineres sømløst med standardprodukter.

Tekniske ytelser:

Innbruddshemming etter NS EN 1627:
• Innføringen av den felles-europeiske normen for innbruddshemming NS EN 1627 har erstattet tidligere benyttede nasjonale normer (i Norge NS 3156 /-3157). NS EN 1627 klassifiserer innbruddshemmende produkter fra RC1N til RC6, og WICONAs dørserier oppfyller inntil klasse RC3

Testresultater med WICONA produkter:
• WICSTYLE 65- og WICSTYLE 75 dørserier er alle varianter testet og klassifisert etter NS EN 1627

Innbruddshemming etter NS EN 1627 / klassifiseringer:
WICLINE 65 / 75 slagdører: RC1N, RC2N, RC2, RC3
WICLINE 65 / 75 classic design: RC1N, RC2N, RC2, RC3
WICLINE 65N uisolert: WK1, WK2
Kvalitetssikring: Sertifisert ihht. ISO 9001:2008

Systemtester / CE produktsertifikat
i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

Se klassifisering av den enkelte dørserie

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy