Kvalitetssikring/ P-merkede produkter

Strenge Kvalitetskontroller gjennomføres i hele leverandør- og produksjonskjeden, f.eks.:
  • Godt arbeidsmiljø
  • Low emissions
  • Low discharge rates
  • Optimal energieffektivitet

Dette sikrer at WICONA’s produkter har minst mulig negativ effekt på miljø og mennesker. Hydro’s fabrikker for ekstrudering var de første i verden som ble tildelt et offentlig miljøsertifikat.

 
P-merkede produkter

WICONA byggsystem er sertifisert av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP SITAC. I henhold til Godkännandebevis 0055/06 er våre vinduer, dører, vegger, fasader og glasstak sertifisert ihht. P-merkingsreglene SPCR 005, samt at de oppfyller Boverkets Byggregler (BBR) og Konstruktionsregler (BKR). Brannhemmende byggsystem blir i Norge brannteknisk klassifisert ihht. NS 3919. Denne P-merking gjelder byggsystem oppbygd av aluminiumprofiler, sammen med ulike typer fyllinger.

P-merkede WICONA-produkter gir brukeren en kvalitetsgaranti, siden produktene oppfyller lovbestemte myndighetskrav. I mange tilfeller leveres også produktene med høyere tilleggskrav som etterspørres i markedet. At et produkt er P-merket betyr at det er typegodkjent, at produsentens egenkontroll overvåkes av SP, samt at montasjen kontrolleres. I tillegg til P-merkingen er WICONA-produkter også CE-merket.

Mer informasjon om P-merking finnes på SP:s hjemmeside.

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy