Green Label /Sertifiseringer

Sertifiseringer for bygg, produkt og miljø

Et bærekraftig perspektiv innen byggarkitektur omfatter energieffektivitet og klimahensyn. Hydro Building Systems arbeider kontinuerlig for å være i framkant på marknaden for både miljø og energieffektivitet. Flere priser er mottatt i løpet av året.

WICONAs systemprodukter oppfyller flere miljøkrav og kan tilby både vinduer og fasader med U-verdier ned til passivhusnivå. Våre vindusprodukter tilfredstiller også energimerkingen Enove Anbefaler. Vi kan tilby U-verdiberegninger og vår programvare kan også framskaffe en livsløpsanalyse (EPD-rapport) for alle produkter.

Under finnes eksempler på miljøsertifiseringer og byggproduktevalueringer hvor WICONA oppfyller kravene:

 

Cradle to Cradle (C2C)
Cradle to cradle er en sertifisering som fokuserer på produktet i stedet for hele byggeprosjektet. Produktsertifiseringen bedømmer alt fra hvordan et produkt er designet, hva det består av, hvordan det produseres og hvordan det blir forvaltet etter bruk. C2C er et ledende system for produktutviklere og produsenter, og fremmer produkter som omdefinerer kvalitet, estetikk og innovasjon.

WICONA har oppnådd sertifisering i sølv for Cradle to Cradle produktstandard. Les mer.

 

ECOproduct

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen områder som inneklima, helse- og miljøskadelige stoffer, resurssbruk og drivhuseffekt, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og
NS-EN 15804. 
-
Fem WICONA produkter  har fått en ECOproduct vurdering og er publisert på Byggtjenesteportalen: 
  • WICLINE 75
  • WICLINE 75 TOP
  • WICSTYLE 75
  • WICTEC 50
  • WICTEC EL Evo
  • WICSLIDE 160

 

BREEAM-NOR
BREEAM er et av de eldste miljøsertifiseringssystemene, der byggets miljømessige prestasjoner vurderes via 50 sjekkpunkter, inkludert energiforbruk, vannforbruk og inneklima. WICONA har levert til flere prosjekter som er BREEM-NOR-sertifiserte.

 

LEED (US)
LEED er det mest kjente vurderingssystemet. Miljøsertifiseringssystemet LEED har 50 kontrollpunkter som inkluderer nærmiljøet, vannforbruk, energiforbruk, materialer samt inneklima. WICONA har levert til flere prosjekter som er LEED-sertifiserte.

 

Enova Anbefaler (NO)
Energimerkeordning for lavenergivinduer med dimensjon 1,2 x 1,2 m som har en Uw-verdi <1,0 W / (m²K).

 

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy