Resirkulert polyamid

Miljø og bærekraft står tydelig i fokus ved utvikling av WICONAs nye produkter: Ved å benytte isolersteg av resirkulert polyamid reduseres CO2-utslippet ved fremstilling av WICONAs aluminiumvinduer og –dører.

Som første systemleverandør av aluminiumprofiler i Europa, benytter WICONA isolersteg av resirkulert polyamid fra Ensinger. Isolersteget benyttes i profiler for WICONAs vindus- og dørkonstruksjoner, og består av 100 % gjenvunnet materiale. Ved å bytte til resirkulert materiale forbedres økobalansen i systemet vesentlig: CO2-utslippet ved fremstillingsprosessen synker med hele 84 %, uten at det går ut over kvaliteten og uten tilleggskostnader for WICONAs kunder.

Arkitekter og konsulenter kan ha stor nytte av å foreskrive system med isolersteg av gjenvunnet materiale ved ”green-buildning”-prosjekter og der det er krav på bygningssertifisering. Betydningen av miljøsertifisering i byggebransjen øker stadig, og takket være det nye isolersteget av resirkulert polyamid får arkitekter og konsulenter større mulighet til å møte miljøkravene. Miljøvaredeklarasjonen Environmental Product Declaration (EPD) fra ift Rosenheim GMBH gjør det enklere når miljøsertifisering som LEED eller BREEM kreves. EPD-dokumentet ligger til grunn for miljøproduktvurderingen, og data fra individuelle EPD-rapporter kan enkelt slås sammen og legges til den totale miljøytelsen til bygningen. Ved å benytte isolersteg av resirkulert polyamid synker det globale oppvarmingspotensialet (GWP) med 10 % for et WICONA-bygget normvindu.

Resirkulert polyamid kommer opprinnelig fra bilindustrien. Materialet bearbeides til polygranulat og oppgraderes slik at materialegenskapene er likeverdig nytt material. Polymerblandinger der det opprinnelige materialet er ukjent blir ikke benyttet, slik at isolersteget produseres av ublandet resirkulert polyamid.

En forutsetning for at resirkulert polyamid kan benyttes er at materialet skal ha samme høye kvalitetsegenskaper og ytelser som det tradisjonelle isolersteget av polyamid. Dette kravet oppfyller Ensinger: Isolersteget av resirkulert polyamid har blitt testet i henhold til DIN EN 14024 av ift Rosenheim GMBH, og testene viser at det resirkulerte materialet har samme egenskaper som tradisjonell polyamid 6.6.

Innovasjon har lenge vært et kjennetegn for WICONA. Så også denne gangen, med isolersteg av resirkulert polyamid viser WICONA kompetanse og bevissthet ved håndtering av våre naturressurser og vårt miljø. Dette gjenspeiles også i tall, og vises i miljøvaredeklarasjonen (EPD) som ift Rosenheim GMBH har utarbeidet. Ved å benytte isolersteget i resirkulert polyamid synker forbruket av fossile ressurser med 89 %, CO2-utslipp synker med 84 % og vannforbruket synker med 32 %. 

Allerede i dag inneholder 50 % av WICONAs produkter de nye isolerstegene, og gradvis vil alle isolerstegene i WICONAs produktsortiment bestå av resirkulert polyamid. WICONAs kunder får den innovative nyutviklede løsningen som standard - uten tilleggskostnader og uten spesialhåndtering ved bearbeiding og logistikk. WICONAs produktgaranti gjelder fullt ut, selv for de nye isolerstegene av resirkulert polyamid. Kundene drar nytte av denne innovasjonen helt uten tilleggskostnader – samtidig som planeten vår drar fordel av at WICONAs produkter har kraftig forbedrede miljøegenskaper.

GWP = Global Warming Potential 

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy