Cradle to Cradle-sertifisering

WICONA har oppnådd sertifisering i sølv for Cradle to Cradle produktstandard. Alle systemløsninger er inkludert med unntak av Structural Glazing System og WICSTYLE 77FP, som inneholder komponenter og materialer som ennå ikke fullt ut tilfredsstiller kriteriene for sølvnivå. På sikt vil også disse oppnå kravet, men ligger foreløpig på bronsenivå.

Om Cradle to Cradle
Produktene måles i dag ikke bare ut fra funksjon eller estetiske egenskaper, men også etter påvirkning på miljøet, på helse og etter et bærekraftig økonomisk perspektiv. Disse områdene har alltid vært i fokus for Hydro Building Systems. Cradle to Cradle produktstandarden ble initiert av forskerne Dr. Michael Braungart og William McDonough, hos non-profit organisasjonen Cradle to Cradle Products Innovation Institute i San Francisco (USA). Prosessen som leder til C2C-sertifiseringen tar designere og produsenter gjennom en kontinuerlig produktoptimalisering mot en kombinasjon av ambisiøs estetikk, teknisk kvalitet og de høyeste økologiske standarder.

Produktsertifiseringen C2C setter et paradigmeskifte i tankesettet om hvordan et produkt er designet, hva det består av og hvordan det blir forvaltet etter bruk. C2C er et ledende system for produktutviklere og produsenter, og fører frem til produkter som omdefinerer kvalitet, estetikk og innovasjon. For å kunne oppnå et av de fem nivåene i sertifiseringen (fra Basic til Platina) må produktet tilfredsstille minimumskravene for det aktuelle nivået i alle fem kategorier:

Materialer: Man tar hensyn til hele forsyningskjeden og skaper en liste over alle bestanddeler, som så blir vurdert for deres toksikologiske og økotoksikologiske egenskaper. Målet er å erstatte skadelige stoffer med uskadelige.

Materialkretsløp: Produktene blir designet på en slik måte at bestanddelene kan resirkuleres som del av sitt tekniske kretsløp. For hvert sertifiseringsnivå må framskritt oppnås i prosessen med å forbedre kretsløpet for materialet.

Fornybar energi og klima: Dette kriteriet har som mål at 100 % av produksjonsenergien til slutt skal komme fra fornybare energikilder og at produksjonen dermed blir klimanøytral.

Forvaltning av vannressurser: Vannet i produksjonsprosessen skal bevares som en verdifull ressurs for alt levende liv. For hvert sertifiseringsnivå må framskritt oppnås, slik at spillvannet tilslutt oppnår drikkekvalitet.

Sosialt ansvar og biologisk mangfold: Selskapet er ledet på en slik måte at alle mennesker og økosystemer blir behandlet med respekt, og jobber kontinuerlig med å skape en positiv effekt for menneskeheten og planeten.

Les mer: http://www.c2ccertified.org/

 

Last ned våre C2C-sertifikater her:
www.wictip.com

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy