Zero Energy Building (ZEB)

Vi tar ansvar for miljøet. Gjør det du også!

I vårt WICONA Testsenter kan vi i tillegg til funksjonell bruk som testsenter for vindus- og fasadekonstruksjoner demonstrere hvordan selskapets visjon om miljø og bærekraft i bygninger kan realiseres. En spesielt utviklet visualisering viser alt energiutbytte og forbruk nøyaktig på dagen.

WICONA Test Center

Målet var å drive et fabrikkbygg som var helt selvforsynt når det gjaldt energi. Med denne overordnede strategien ble en ideell kombinasjon av fasade, utvikling av bygningen og bruk av naturressurser bestemt. Store vinduer i fasaden og taket betyr at man kan jobbe nesten uten kunstig lys. Samtidig er det ikke behov for kjøling. Vannbehovet for testing av fasadene ble redusert til et økologisk nivå takket være en lukket krets med cisterne og flertrinnsfiltrering.

Behovet for fornybar energi til oppvarming og kunstig lys ligger på ca. 23 kWh/m2a, som ligger nært opptil grenseverdien for passivhus for boliger. Behovet for fornybar energi dekkes av et solcellesystem på taket av bygningen. Energioverskuddet man oppnår dekker den nødvendige energien til drift av testsenteret.

WICONA Testsenter er et av de første ZEB frabrikkbygg!

 

WICONA Technology Centre

I WICONAs teknologisenter i Bellenberg, Tyskland, har vi for første gang installert den multifunksjonelle fasaden TEmotion på et eksisterende bygg. Her vises de enorme fordelene TEmotion tilbyr planleggere og arkitekter, spesielt i eksisterende bygg. 

Bygningen er fra 1991 og hadde da den ble oppført en enkeltfasade uten kontroll for dagslys, mekanisk ventilasjon eller kjøling. På varme sommerdager ble det ubehagelig å jobbe der som følge av manglende ventilasjon og kun innvendig solskjerming.

Konstruksjon

Den nye fasaden har 6 TEmotion-partier på 3,10 x 3,50 m hvor 12 tekniske elementer er satt inn. Konstruksjonen er designet som en dobbeltfasade med en Ucw-verdi på 1,0 W/(m2K) og glasspartier som dekker fra gulv til tak. Disse er oppdelt med 30% ikke-transparente og 70% transparente partier. De utvendige platene er grønntonet for å passe sammen med testsenteret. Den indre fasaden har 2-lags glass med en Ug-verdi på 1,1 W/(m2K). De 12 tekniske elementene har alle det nyutviklede Trox-systemet for fasadeventilasjon, designet med oppvarming og kjøling som registreres av rommets ventilasjonssystem og er justerbar via en tretrinnsventilator. Desentralisert montering tillater høyeffektive motorer i hver vifte, og strømforbruket reduseres.

Strømforsyning og ventilasjon

Hvert TEmotion-parti leverer ca 400 W til strømnettet. Andre sentrale komponenter i TEmotion-fasaden er ventilasjonslukene som gir naturlig ventilasjon på dagtid. Luften strømmer fritt, varmes opp i rommet og sirkulerer via de øvre ventilasjonslukene. Når ventilasjonssystemet er på, suges luften ut gjennom ventilasjonslukene, avkjøles eller oppvarmes i fasadesystemets ventilasjonsanlegg, og ledes deretter tilbake i rommet. Om natten kan rommet tilføres kald luft. I tilfelle brann trekker ventilasjonslukene ut røyk.

Lys og solskjerming

Systemer for regulering av dagslys og solskjerming kan integreres i fasaden. M.a.o. kan dagslyset kontrolleres på forskjellige måter, og etter ønske. Systemet sikrer skygge og blendefrie soner, samtidig som det gir tilstrekkelig lys til rommet. Det kombinerer beskyttelse mot innsyn samtidig som man kan beholde visuell kontakt med utsiden.

 

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy