Sertifiseringer

Sertifiseringer for bygg, produkt og miljø

Ett hållbart perspektiv inom byggarkitektur inkluderar energieffektivet och klimathänsyn.Et bærekraftig perspektiv innen byggarkitektur omfatter energieffektivitet og klimahensyn. Hydro Building Systems arbetar kontinuerligt för att ligga i WICONA arbeider kontinuerlig for å være i
framkant på marknaden när det gäller både miljö och energieffektivitet.forkant av markedets krav for både miljø og energieffektivitet.
Flertalet utmärkelser har mottagits genom året, bland annat liggerFlere priser er mottatt i løpet av året.

WICONAs systemprodukter uppfyller flertalet miljökrav och erbjuder både fönster och fasader med U-värden ner till passivhusnivå. WICONAs systemprodukter oppfyller flere miljøkrav og kan tilby både vinduer og fasader med U-verdier ned til passivhusnivå. Våra produkter har även energimärkning från Energimyndigheten. Våre vindusprodukter tilfredstiller også energimerkingen Enove Anbefaler. Vi kan erbjuda U-värdesberäkningar och vår programvara kan även plocka fram en livscykelanalys för samtliga produkter. Vi kan tilby U-verdiberegninger og vår programvare kan også framskaffe en livsløpsanalyse (EPD-rapport) for alle produkter.

Nedan visas exempel på miljöcertifieringar och byggvarubedömningar där WICONA uppfyller ställda krav:Under finnes eksempler på miljøsertifiseringer og byggprodukt-evalueringer hvor WICONA oppfyller kravene:

Green BuildingGreen Building
Green Building är ett initiativ från EU med mål att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn.Green Building er et EU-initiativ med formål å akselerere energieffektivitet innen bygg-og eiendomssektoren. Green Building har 1 kontrollpunkt vilken är energi. Green Building har ett kontrollpunkt som er energi.

MiljöbyggnadMiljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett svenskt system främst utvecklat för bostäder och lokaler.Miljöbyggnad er et svensk system utviklet primært for boliger og næringsbygg. Miljöbyggnad-sertifiseringen er basert på 16 kontrollpunkter der energi, innemiljø og farlige stoff er i fokus.

BREEAM-SE BREEAM NOBREEAM är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen där byggnadens miljöprestanda bedöms under 50 kontrollpunkter, bland annat energi- BREEAM er et av de eldste miljøsertifiseringssystemene, der byggets miljømessige prestasjoner vurderes via 50 sjekkpunkter, inkludert energiforbruk,
användning, vattenhushållning och inomhusklimat.vannforbruk og inneklima.

LEED (US) LEED (US)
Leed är det mest kända bedömningssystemet. LEED er det mest kjente vurderingssystemet. Miljöcertifieringssystemen har för Leed 50 kontrollpunkter där bland annat närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat ingår. Miljøsertifiseringssystemet LEED har 50 kontrollpunkter som inkluderer nærmiljøet, vannforbruk, energiforbruk, materialer samt inneklima.

DGNB (DE) DGNB (DE)
Certifieringssystem med 50 kontrollpunkter där bland annat ekologiska, ekonomiska, teknologiska och socio-kulturella aspekter ingår. Sertifisering med 50 kontrollpunkter som omfatter økologiske, økonomiske, teknologiske og sosiokulturelle aspekter.

Enova Anbefaler (NO) Enova Anbefaler (NO)
Miljömärkning för lågenergifönster som för dimensionen 1,2 x 1,2 m har ett Uw- värde på < 1,0 W/(m2K). Energimerkeordning for lavenergivinduer med dimensjon 1,2 x 1,2 m som har en Uw-verdi <1,0 W / (m2 K).

Sunda Hus Sunda Hus
Gör produktbedömningar utifrån aspekten farliga ämnen. Gjør produktvurderinger basert på aspektet farlige stoffer. Dessa bedöm-ningar förekommer sedan som punkter i de olika miljömärkningarna. Disse vurderingene vises så som punkter i de ulike miljømerkingene.

Byggvarubedömningen Byggvarubedömningen
Bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Vurderer og gir informasjon om miljøvurderte produkter og påvirker produktutviklingen mot et giftfritt og godt bebygd miljø.

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy