Miljöansvar

Ett ansvarstagande i all hantering av råvaror, en ökad fokus på effektivitet och att, utöver detta, ge sina partners ett mervärde är hörnstenarna i WICONA.

Vi har i flera år aktivt jobbat med frågan om energihållbarhet i fasadbeklädnad. När ett nytt projekt upprättas, står begreppet "hållbar utveckling" i fokus. Detta är definierat genom ett antal tvär-vetenskapliga angreppsätt som man måste gå igenom för att få genomföra idéer och koncept och för att utveckla framtida produkter under varumärket WICONA.


Building visions
Läs mer om "Att bygga med visioner"


--------------------------------------------------------------------------------------

TEmotion

Temotion - fasader för framtiden: en blandning av teknik och känsla där hållbarhet och användarkomfort har stor betydelse. Dagens byggnader måste uppfylla de krav som användarna ställer och garantera en hög grad av välbefinnande. Detta kan uppnås, t.ex. genom design, färgval, olika typer av belysning eller luftkvalitet. Om användarna mår bra i byggnaden, har detta även en positiv inverkan på arbetsmiljön, med andra ord - välbefinnande främjar produktivitet.

Läs mer om TEmotion

 
TEmotion

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy