Hållbart byggande

Vi tar ansvar för vår miljö – gör det Du också!
WICONA har flertalet passande lösningar för hållbart byggande. Miljömedvetenhet inom arkitektur syftar främst på energieffektivitet och skydd av klimatet vilket först och främst bygger på ett utnyttjande av våra naturresurser på bästa sätt. I framtiden kommer miljöfaktorn vid byggnation bli ett ännu större bedömningskriterie för såväl inköpare som hyresgäster och investerare.  

Detta ses tydligt genom ett växande antal certifikat för byggnader, vilka utvärderar miljö och hållbarthet utifrån fastställda kriterier.

Passivhus certifikat:
Begränsar den årliga värmeförbrukningen till 15 kW/h per m² av boytan, vilket innebär att byggnaden värms upp enbart av passiva energikällor och inte behöver något aktivt värmesystem i tillägg.

Zero Energy Building:
En noll-energi byggnad, eller en energipositiv byggnad som de också kallas, är en populär term för att beskriva en byggnad som inte förbrukar någon energi och inte heller släpper ut någon koldioxid.


WICONA har de rätta lösningarna för hållbart byggande

Miljö och hållbarhet - WICONA’s profilkonstruktioner i aluminium uppfyller på ett imponerande sätt de krävande kriterierna för byggnadscertifiering.  Merkevaren Wicona leverer kunnskap, intelligente høyteknologiske bygningssystemer i aluminium og generell service for kreative arkitekter og metallarbeidere. Wicona er en del av det globale aluminiumsselskapet Hydro.

 

Certifierade WICONA produkter:

Passivhus fasader
Passivhus fönsterEnvironment Product Declaration

Som det ledande varumärket för profilsystem erbjuder WICONA en extra service gällande miljödeklarationer:

Environmental Product Declaration (EPD), som täcker hela livscykeln för våra olika byggnadsprodukter, inklusive deras påverkan på miljön. Du kan få denna deklaration (i enlighet med internationella standarder ISO 14025 and ISO 21930) genom att använda programvaran för våra kunder; WICTOP.

Klicka här för ett exempel

Denne nettsiden bruker cookies. For mer informasjon, se vår personvernpolicy