Environmental Product Declaration (EPD)

Transparent informasjon om livssyklus og miljøpåvirkninger

En miljøvaredeklarasjon (EPD) er et dokument verifisert av en uavhengig tredjepart som gir nøyaktig, gjennomsiktig og sammenlignbar informasjon om et produkts miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen.

En vitenskapelig sertifisering

En EPD er ikke bare begrenset til produkter, som f.eks. et vindu, men kan også gjelde materialer (en pressbolt i aluminium), deler til et produkt eller til og med for tjenester (f.eks. vedlikehold). 

Kort sagt, EPD er et vitenskapelig, gjennomsiktig og pålitelig dokument som brukes til en rekke formål, inkludert:

  • Offentlige anskaffelser
  • Klassifiseringer av grønne bygg (f.eks. BREEAM-NOR, LEED, DGNB)
  • Kundehenvendelser om miljødata for produkter eller komponenter de får levert
  • Bruk av spesialister for å inkludere produktene i ytterligere LCA-beregninger (produkter, bygninger, etc.)
  • Bruk av bedriften selv i deres arbeid for å forbedre deres produkters miljøavtrykk

KONTAKT OSS

Ønsker du profesjonelle råd? Har du forslag du ønsker å dele med oss? Kontakt våre eksperter ved å klikke på linken under.

Kontakt